I første halvdel af 2019 afholder EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse en række webinarer, der sætter fokus på centrale dele af Horizon 2020-ansøgninger som etik, standardisering og state of the art. Her kan du blive skarpere på, hvordan du bedst sammensætter en succesfuld ansøgning.

webinarrækken ”Styrk din ansøgning til Horizon 2020” dykker vi ned i en række områder, der relaterer sig til ansøgningsprocessen og skrivearbejdet.

For at klæde dig bedst muligt på til at skrive en stærk ansøgning til Horizon 2020, eller rådgive andre om ansøgningsarbejdet, vil vi komme omkring emner som: ’hvordan håndterer du bedst etik i ansøgningen’, ’hvordan sikrer du at Samfundsvidenskab og Humaniora (SSH) bedst adresseres’ og ’hvordan bør du opbygge en Work Package’.

Neden for kan du se emnerne for de ni planlagte webinarer og den uge, de afholdes.

WebinarBeskrivelseUge
Beyond state of the artVi stiller skarpt på kravet, at Horizon 2020-ansøgninger skal være “beyond state of the art”. Hvad vil det sige? Og hvordan overbeviser man evaluatorerne om, at det er tilfældet?6  

EtikVi gennemgår kravene til etik i Horizon 2020 og giver dig tips til, hvordan din ansøgning kommer bedst muligt igennem etikscreeningen. Vi vil desuden høre oplæg fra en ekspert i håndteringen af etiske spørgsmål. 8          
StandardiseringVi dykker ned i, hvilken rolle standardisering spiller i den gode Horizon 2020-ansøgning. Dansk Standard vil fortælle, hvordan man kan arbejde med standardisering i sin ansøgning. 10
Den gode ansøgning til SMV-instrumentetPå dette webinar dykker vi ned i de vigtigste dele af en ansøgning til SMV-instrumentet, og vi ser på både de formelle krav til ansøgningen og de elementer, der trækker op i evaluatorernes øjne. 12
Internationalt samarbejde med ikke-EU landeHorizon 2020 er ‘Open to the world’, og EU ser gerne, at der i projekter indgår partnere fra lande, som hverken er EU- eller EU-associerede lande. Vi ser nærmere på reglerne for samarbejdet med de internationale partnere.15
Samfundsvidenskab og Humaniora (SSH) i projekterVi stiller skarpt på, hvordan SSH med fordel kan integreres i projekter rettet mod samfundsmæssige problemstillinger. Vi vil høre oplæg fra en erfaren ansøger om, hvordan man i praksis indtænker SSH som et vigtigt element i ansøgningen. 18
Dissemination/
communication
Vi gennemgår, hvad dissemination- og communication-delen af en Horizon 2020-ansøgning bør indeholde. Du vil også høre fra en ansøger, der deler ud af sine erfaringer med at skrive dissemination/communication-afsnittet.21
Open access til forskningsdataEn åben og nem adgang til forskningsdata er i dag et fast princip i Horizon 2020. Vi gennemgår EU’s FAIR-principper for datastyring og forskningsdata og kommer nærmere ind på, hvordan disse aspekter adresseres i Horizon 2020-ansøgninger.  24
Work PackagesVi går i dybden med opbygningen af en Work Package (WP) og kommer med gode råd til struktur, omfang og synergi mellem WP’s. Vi vil desuden høre oplæg fra en erfaren ansøger, der vil fortælle om processen med udarbejdelse af WP’s. 26

Datoer og tilmelding

Endelige datoer annonceres løbende på ufm.dk/h2020/webinar, hvor der også åbnes for tilmeldinger. Der er allerede nu åbent for tilmeldinger til det første webinar ‘Beyond state of the art’.

Kursus om den gode ansøgning til Horizon 2020.

Hvor webinarerne dykker ned i enkelte dele af Horizon 2020-ansøgninger, så har du også mulighed for at tage en fuld dag ud af kalenderen og deltage på vores kursus ”Den gode ansøgning til Horizon 2020” den 25. april 2019 i København.

På kurset kommer vi omkring opbygningen af den fulde ansøgning og dykker ned i de tre hoveddele af Horizon 2020-ansøgningen:

  • Excellence
  • Impact
  • Implementation.

Kurset holdes den 25. april 2019 i København.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet