Det er en rigtig fornuftig aftale, der er indgået, lyder det fra flere virksomheder om nye treårige overenskomster på industriens område.

Af: Peter G. H. Madsen og Felix Bekkersgaard Stark

Søndag eftermiddag indgik CO-Industri og DI nye treårige overenskomster på industriens område. Hos Dansk Sintermetal i Haderslev er der stor tilfredshed med aftalens indhold og længde.

– Det er rigtig godt, at aftalen strækker sig frem til 2020. Det giver fred og ro til at fokusere på at drive virksomhed, siger direktør Hans Olling.

Han fortæller, at Dansk Sintermetal, der er underleverandør af pulverpressede komponenter til danske og internationale industrivirksomheder, ofte skal give priser, som rækker ud i fremtiden. Netop derfor er det vigtigt, at der ikke pludselig sker store ændringer i virksomhedens udgifter.

– Desto mere overblik vi har over omkostningerne, desto mere konkurrencedygtige kan vi være, siger Hans Olling.

Mere kvalificeret arbejdskraft

Overenskomstaftalen blev indgået efter et døgns uafbrudte forhandlinger og betyder blandt andet, at der vil blive afprøvet en ny model, hvor aftalt uddannelse inden for en række uddannelser kan støttes af Industriens kompetenceudviklingsfond (IKUF).

Hos Sintermetal er håbet, at det kan bidrage til at afhjælpe manglen på kvalificerede medarbejdere i de kommende år.

– Teknisk skole anses af nogle for at være en taberinstitution. Det har desværre betydet, at det er blevet sværere at få medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor er det rigtigt godt, hvis aftalen her giver flere, der har evnerne, mulighed for at blive faglærte, siger Hans Olling.

Han hæfter sig samtidig ved, at stigningerne i mindstelønnen over de tre år er på 5,3 procent, hvilket i hans øjne kommer både medarbejdere og virksomheder til gode.

– Det vigtige er, at medarbejderne beholder deres realløn, og at virksomhederne undgå at tabe konkurrencekraft, siger Hans Olling.
For selvom der nu er ro om de kommende års lønomkostningerne, så skal der ifølge Hans Olling ikke herske tvivl om, at Sintermetal befinder sig i en hård konkurrence på det internationale marked.

– Vi er kendt for, at levere kvalitet til den aftalte tid, men pris vil altid spille en vigtig rolle, siger han.

Brug for verdens dygtigste medarbejdere

Også Grundfos er begejstret for den nye aftale. Især glæder kommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted sig over indholdet på uddannelsesområdet.

– Danske virksomheder har brug for verdens dygtigste medarbejdere, hvis de skal gøre sig håb om at bevare produktionen i Danmark. Især på det digitale område skal vi være endnu dygtigere, og både medarbejdere og virksomheder skal sætte kræfter af til at styrke kompetencerne, siger Kim Nøhr Skibsted.

Desuden er det ifølge kommunikationsdirektøren godt, at der er gjort plads til fleksibilitet i arbejdstiden, så arbejdstiden i højere grad kan tilpasses produktionsbehovet.

– Det er klogt set og til gavn for begge parter, at man nu kan arbejde ekstra i spidsbelastningsperioder og mindre, når der er stille. Det er et meget væsentligt element i forhold til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, siger han.

Meget viden i seniorer

Som det sidste rigtig positive element fremhæver Kim Nøhr Skibsted muligheden for at give seniorer mulighed for at forblive tilknyttet virksomhederne i længere tid.

– Man kan ikke overvurdere, hvor meget viden, der går tabt, når medarbejdere går på pension. Det skal vi blive bedre til at gøre gavn af, og det vil aftalen helt klart hjælpe med, siger Kim Nøhr Skibsted.

Kilde: Dansk industri

http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Virksomheder-ser-gode-signaler-i-OK2017.aspx