I en bæredygtig omstilling i produktionsvirksomheder er teknologi en uundgåelig støtte

Af Frederik Bonde, Partner og Analytics i Innovation Lab

Det er tid til at gå fra at producere helt uden tanke og bekymring for, hvordan produktionen foregår, til at være ansvarsbevidst og sørge for, at en produktion er så effektiv og ressourcebesparende som muligt. Optimering og bæredygtighed går ofte hånd i hånd. Det siger sig selv, at hvis du får optimeret din produktion, så minimerer du spildet af f.eks. plast, stål mm. og/eller finder mere effektive løsninger, ja så forbedrer du selvfølgelig også forholdene på den bæredygtige og miljømæssige front. Det er en win-win situation at finde måder, hvorpå man gør sin produktion mindre ressourcetung.

I dette blogindlæg vil jeg beskrive en case, hvor en støbejernsvirksomhed på flere fronter har formået at ændre processer i produktionen, så de tærer mindre på ressourcerne. De 17 verdensmål, som blev vedtaget i 2015 og som trådte i kraft i 2016, er så småt ved at give genlyd hos virksomhederne. Hvis man har en vision om at gøre sin virksomhed mere ansvarlig og bæredygtig, er FN’s 17 verdensmål konkrete og håndgribelige at tage fat i og et godt sted at starte.

Der er en brandingmæssig og økonomisk gevinst at hente

En undersøgelse konkluderer, at det at arbejde for at opnå de 17 verdensmål åbner op for en markedsmulighed på 12 milliarder $ inden for de fire økonomiske systemer: Fødevarer og landbrug, byer, energi og materialer og velfærd. Men hvis vi ser bort fra økonomi, vil de 17 verdensmål skabe større bæredygtighed og mange mange virksomheder vil se en brandingmæssig fordel i at tage ansvar for den verden, de eksisterer i til gavn for kloden og klimaet – og ja, også bundlinjen.

Lige nu hersker der generelt en stor mistillid over for større virksomheder. Forbrugerne betragter dem som grådige, magtfulde og profitfikserede frem for ansvarlige. Tænk hvis dette billede kunne ændres, og der kunne skabes tillid mellem befolkningen, cheferne og virksomhederne. Her kommer de 17 verdensmål ind i billedet. For hvis vi arbejder for at opnå disse, eller nogle af målene, gavner vi både egen forretning, samtidig med at det også gavner andre.

Vi skal dog passe på, at virksomheder ikke greenwasher (at vaske sorte virksomheder grønne) deres virksomhed og blot integrerer enkelte bæredygtige løsninger, for udadtil at kunne stemple sig selv som miljøbevidste. Det skal være en forankret del af hele virksomheden at fokusere på bæredygtighed og arbejde for at opnå FN’s 17 verdensmål.

Virksomheder der vil have et større fokus på målene, vil kunne udkonkurrere dem, der sidder fast i en gammel økonomisk tankegang, da man tiltrækker nye kunder og medarbejdere, samt bibeholder licensen til at producere, når nye reguleringer træder i kraft.

Tasso og de 17 verdensmål

Tasso er en virksomhed, der er grundlagt i Odense i 1856 og er en del af Vald. Birn koncernen. De har siden 1961 fremstillet strengstøbt støbejern. Tasso producerer årligt ca. 15.000 tons stanggods, hvoraf mere end 90% eksporteres. Tasso er et godt eksempel på en fremstillingsvirksomhed, der har formået at gå fra ikke at have prioriteret bæredygtig omstilling til nu at være frontløber. Virksomheden, der støber jern, er blevet en del af Dansk Industri projektet: ‘Fra filantropi til forretning’ sammen med omkring 20 andre virksomheder i Danmark. Projektets udgangspunkt er, at virksomhederne skal forsøge at skabe bæredygtighed i henhold til de 17 verdensmål og samtidig gavne eksporten. For nogle år tilbage havde Tasso ikke engang en ISO 14001 certificering. I dag arbejder de proaktivt med de 17 verdensmål.

”Vi skal være bedre til at opdage de økonomiske fordele ved at integrere bæredygtige tiltag i produktionen” siger administrerende direktør i Tasso, Kristian Bundgaard Pedersen, som mener, at det er afgørende, at der er forretning i bæredygtighed. Det er ikke altid let at argumentere for ændringer i virksomheders struktur og processer, hvis de ikke giver direkte afkast. Kristian Bundgaard Pedersen vil selv sidestille bæredygtighed med forbedret økonomi. I produktionsvirksomhederne bliver der lagt meget energi i at finde ud af, hvordan man sparer penge. Det sker ofte ved at optimere produktionsprocessen, således at ressourcespild minimeres – og det både bæredygtigt og økonomisk.

Et parameter der gør, at virksomheder ikke er gode nok til at omstille sig til bæredygtighed, er ifølge Kristian investorerne. Hvis disse begynder at investere og interessere sig for de virksomheder, som har bæredygtighed på dagsordenen, så vil det gå ud over de virksomheder, som endnu ikke har fokus herpå, og de vil blive nødt til at fokusere på, hvordan bæredygtighed kan blive en forretningsmæssig force i deres virksomhed.

Virksomheder skal desuden være bedre til at opdage fordelene, som en bæredygtig omstilling kan give, og i langt højere grad udforske hvordan man får parametrene økonomi og bæredygtighed til at gå hånd i hånd. Derfor er projektet fra DI et kærkomment initiativ, og det bliver spændende at se, hvordan det kan påvirke erhvervslivet.

Projektet er i sin spæde start, men Tasso har indtil nu allerede arbejdet for nogle af de 17 verdensmål. Blandt andet mål 12 og 7.

Mål 12 omhandler ansvarlig forbrug og produktion. Tasso har fokus på at håndtere affald på en forsvarlig måde. Der er stort set ikke noget affald i produktionen, fordi man genanvender materialerne og får metalskrot fra andre virksomheder. Virksomheden forsøger at udnytte naturressourcerne så effektivt som muligt. Dette sker også i relation til forbruget af magnesium. Her er man meget fokuseret på at finde den rigtige balance i anvendelsen af magnesium: bruger man for lidt magnesium, bliver produktet dårligt, og derfor anvender man somme tider mere, end der reelt er behov for bare for at være på den sikre side.

Tasso har også haft fokus på den varme og energi, som udskilles i en støbejernsproces, en proces der ligger under FN’s 7. Verdensmål: Den overskudsvarme der er fra produktionen, blev før i tiden ikke brugt til noget. I dag leverer man varme til mange husstande i Odense. Dermed tjener det, der før var spild og en belastning for miljøet til øvrige formål samtidig med, at virksomheden forbedrer energieffektiviteten.

Hvordan teknologi kan hjælpe med at opnå verdensmålene

Igennem de foregående blogindlæg har jeg forklaret, hvad vi laver i Analytics by Innovation Lab samt givet eksempler herpå. I hvert eksempel kan man se, at den intelligente teknologi meget nemt reducerer spild af ressourcer på den ene eller den anden måde. Det er stort set i alle virksomheder, at der er mulighed for, ved hjælp af teknologien, at skabe en mere bæredygtig industri og udnytte ressourcer bedre. Vi opererer særligt for at hjælpe virksomheder med at opnå mål 9 og mål 13 ud af de 17: Her kan især intelligente tekniske løsninger have stor betydning for at lykkes med disse mål.

Intelligente tekniske løsninger

I Tasso er der blevet opkoblet sensorer forskellige steder i fabrikken, så man kan få data om temperaturer ved støbning, vægt af det materiale der tilføres osv. Disse data bliver sendt til ‘skyen’, hvorefter de bliver tilgængelige i et dashboard. Her kan man se i realtid, hvad der sker i produktionen, og man vil dermed kunne skabe større ensartethed i produktionen, på baggrund af de fakta man får.

Ved at digitalisere produktionen og integrere intelligente løsninger, vil løsningerne findes på baggrund af fakta og ikke ved tilfældigheder. Når intelligent teknologi integreres, vil systemerne ud fra de indsamlede data kunne give alarmer, hvis noget i produktionen ikke foregår, som det skal. Dermed kan man reagere hurtigt, hvis der sker fejl, som i sidste ende kan ødelægge produktet, og man har altså sparet virksomheden for at bruge en masse energi på at starte produktionen forfra, for at skabe det ønskede produkt.

Mange fremstillingsvirksomheder oplever, at deres produktionsmaskiner er en ‘black box’: Man ved, hvad der kommer ind, og hvad der kommer ud, men ikke hvad der foregår i processen frem til et færdigt produkt. Kristian fra Tasso beskriver støbejernsvirksomheden som meget kompleks, da metallurgi er et empirisk felt, hvor det er svært at finde de reelle værdier og data. Her mener han, at digitalisering gør en stor forskel, fordi man netop får indblik i procesvariabler og korrelationerne.

Gør din virksomhed innovativ!

Overordnet set er der altså mange fordele ved både at integrere bæredygtighed og teknologi i sin virksomhedsstrategi. At lave en transformation fra gamle fastgroede vaner til nye mere innovative kræver et nyt mindset. Medarbejdere skal klædes på til at kunne operere med en agil tilgang, så virksomheden nemmere kan tilpasse sig fremtidige udfordringer og implementere nye løsninger for at komme dem i møde. Det skaber overordnet set en virksomhed, der er mere innovativ og omstillingsparat over for uforudsete fremtidige udfordringer.

En af grundende til at Tasso fokuserer på bæredygtighed, er for at være på forkant med fremtiden: Vi ved, at vi skal passe bedre på vores knappe ressourcer, og reguleringen hidtil har vist en stødt udvikling på området. Det handler om at være foran og klar til at leve op til de krav, som samfundet stiller. Og for at være det, bliver man nødt til at udforske nye muligheder, have et åbent sind og afprøve dem. Måske fejler man, men så er man blevet klogere og kommet et skridt tættere på det, man gerne vil opnå.

Kilde: Innovationlab