Når vi går på arbejde er det med en forventning om at lykkedes og skabe værdi for arbejdspladsen. Men ved vi egentlig, hvornår det mål er nået, og hvorfra kommer de høje forventninger fra? Noget tyder på, at vi i høj grad stiller store krav til os selv.

Af Rasmus Højbæk, erhvervspsykolog, Krifas videncenter for God Arbejdslyst

Mulighederne er noget nær uendelige, og valgfriheden til at gøre, hvad vi vil, opleves efterhånden som en selvfølge. Derfor udfordres vores mestring også konstant – vi skal lære nyt, vi skal blive bedre til det, vi kan, og vi skal rykke grænserne for, hvornår godt er godt nok. Men hvornår er det det? Og hvornår ved vi, om vi lykkes med det, vi beskæftiger os med? Bliver vi nogensinde færdige? Hvis ikke vi kan finde svar på disse spørgsmål og konstant presser os selv, risikerer vi at brænde ud. Læs mere 

Hvornår er vi tilfredse? 

Vi vil gerne vise vores værd, og vi vil gerne lykkes med vores faglige mestring. Selvfølgelig skal vi løse vores arbejdsopgaver tilfredsstillende, men det medfører en risiko for at brænde ud, hvis vi konstant presser os selv. Hele 68 procent svarer i en spørgeskemaundersøgelse, som Kantar Gallup har udarbejdet for Krifas Videncenter for God Arbejdslyst , at de i enten ”høj” eller ”meget høj” grad forsøger at vise deres værdi på arbejdspladsen ved at være dygtige. Tal som i udgangspunktet er positive for især arbejdsgiveren, men hvad betyder det egentlig for medarbejderne, der møder ind hver dag og presser sig selv for at udføre arbejdsopgaver – og for hvis skyld gør de det?

Hvem presser os? 

Alderstendensen bekræftes af en tidligere undersøgelse, som Krifas Videncenter for God Arbejdslyst står bag. Undersøgelsen, der har stress som omdrejningspunkt, viser, at især de unge presser sig selv på baggrund af deres egne ambitioner frem for fx lederens eller arbejdspladsens forventninger. Adspurgt om, hvad der presser dem i deres arbejde, svarer hele 50 procent af de 18-29 årige, at det er deres egne ambitioner, hvorimod kun 19 procent af seniorerne retter fokus herpå. Der ses altså en markant forskel i, hvorfor vi presser os selv, og hvorfra forventningerne kommer. Læs mere

Hvad kan du gøre som leder? 

Som leder er det vigtigt, at du har tæt kontakt med dine medarbejdere. At du har øje for deres ambitioner og giver dem både plads og støtte til at opfylde dem, men også at dit fokus bør være på medarbejdernes trivsel og arbejdslyst, når tingene går stærkt. Du kan i den forbindelse overveje følgende:

  • Hvordan skaber du som leder de bedste rammer for, at dine medarbejdere lykkedes med deres faglige mestring?
  • Hvordan sikrer du, at dine medarbejdere ikke brænder ud i forsøget på at opfylde deres egne og dine ambitioner/forventninger?

Læs resten af artiklen her. 

Kilde: Krifa