Er det mit eller min kollegas ansvar? Får jeg besked, hvis jeg ikke løser en opgave godt nok? Misforståelser, usikkerhed og frustration hos dine medarbejdere er konsekvenser af, at I ikke har afstemt jeres forventninger til hinanden. Her får du et værktøj til at afstemme forventninger.

Af Pernille Bekke

Formålet med forventningsafstemning er at opnå fælles forståelse og klarhed. Du synes måske, at dine medarbejdere burde vide, hvad du forventer. Men sådan er det sjældent. Derfor kan det afværge mange konflikter og misforståelser, hvis I løbende afstemmer jeres forventninger.

Her får du en skabelon, der kan danne grundlaget for jeres forventningsafstemning.

Sig det højt

Indkald din medarbejder til et møde på ca. en halv time – gerne fast hvert halve år eller oftere fx i forbindelse med nye opgaver –  hvor I taler om jeres forventninger til hinanden.

Forventningsafstemningen kan tage udgangspunkt i medarbejderens stillingsbeskrivelse eller opgaveliste. Hensigten er ikke at evaluere medarbejderen eller opstille mål men kun at gøre både medarbejder og leder klogere på hinandens forventninger.

Nedenfor kan du se den skabelon, som I kan bruge. Skabelonen er udfyldt med eksempler for, at du kan se, hvordan den kan bruges.

Du kan vælge at udfylde din del og efterfølgende sende det til din medarbejder, eller du kan sende et blankt skema som udgangspunkt for jeres samtale.

Eksempel på skema til forventningsafstemning:

Formål

Hvad: Det er vigtigt, at formålet er klart for alle. Fx at forventningsafstemningen skal sikre fokus på det, som er vigtigt i arbejdssammenhæng.

Generelt om lederens forventninger:

Hvad: Først skal lederen fortælle generelt om sine forventninger til medarbejderen. Derefter skal lederen blive mere konkret i forhold til sine forventninger samt forventninger. Fokusområderne udvælger lederen.

Eksempel:

Jeg forventer, at dit arbejde tager udgangspunkt i afdelingens værdier om at være faglig, troværdig og løsningsorienteret. Både i forhold til samarbejdet internt i afdelingen, på tværs af afdelinger og med borgerne. Du bidrager til den fælles opgaveløsning med fokus på kerneopgaven og hjælper dine kollegaer med sparring, også når der er travlt.

Lederens personlige forventninger

Hvad: Lederen fortæller om sine personlige forventninger til medarbejderen. Eksempel:

Jeg forventer, at:

 • Vi har tillid til hinanden.
 • Du giver mig klar besked, hvis du får nye opgaver, som jeg ikke er bekendt med, eller hvis du ikke kan nå dine opgaver.
 • At du aktivt bidrager til at få afdelingen til at fungere som en helhed.
 • Du bakker op om de sociale arrangementer i afdelingen.

Fagligt

Hvad: Lederen fortæller om sine faglige forventninger til medarbejderen. Eksempel:

Jeg forventer, at:

 • Du loyalt repræsenterer afdelingens interesser på de møder, du deltager i med kommunen.
 • At du har fokus på kerneopgaven, når du arbejder.
 • At du deltager i oplæringen af nye medarbejdere i forhold til vores faglige værdier.
 • Du løser dine opgaver selvstændigt, men siger til når du er i tvivl.

Medarbejderens forventninger til lederen

Hvad: Her er det medarbejderen, der skal angive, hvilke forventninger hun har til sin leder for, at hun kan indfri lederens forventninger til hende. Eksempel: Hvilke forventninger har XX-medarbejder til YY-leder for at kunne indfri lederens forventninger?

 • Du sikrer, at alle kender sit og andres ansvarsområder i afdelingen.
 • Du giver mig klar besked, hvis der er noget, jeg ikke gør godt nok eller skal gøre anderledes.
 • At du giver klar besked, hvis nye opgaver bliver mit ansvar.
 • Du viser mig tillid og bakker mig op.
 • Du inddrager mig, bl.a. i organisatoriske og afdelingsmæssige udfordringer.
 • Du giver mig feedback og sparring.
 • Du giver mig frihed og ansvar.

Hent skabelon her:http://www.lederweb.dk/Documents/skabelontilforventningsafstemning%202016.doc

Kilde: Lederweb