Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. Med aftalen forpligter arbejdsgiverne sig på at oprette 8.000-10.000 ekstra praktikpladser, så det bliver mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse.

Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for vækst, jobskabelse og velstand i fremtiden. Med det afsæt har regeringen og arbejdsmarkedets parter i dag indgået en trepartsaftale, der skal forebygge rekrutteringsudfordringer, sikre at
flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse, øge antallet af faglærte, og forbedre lønmodtagernes muligheder for voksen- og efteruddannelse.

Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne årligt skaber flere praktikpladser – stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt end i dag – så flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse i brancher med behov for faglært arbejdskraft.

De mange praktikpladser skal realiseres gennem en række initiativer på praktikpladsområdet, der blandt andet skærper virksomhedernes økonomiske incitament til at oprette praktikpladser. I de brancher, der i særlig grad oplever vækst og behov for faglært arbejdskraft, oprettes særligt favorable fordelsuddannelser, hvor elever sikres bedre adgang til virksomhedspraktik.

Der er lagt vægt på, at beskæftigelsessystemet understøtter, at ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Udgangspunktet er, at uddannelse skal være målrettet konkrete job eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Dagens aftale er den anden trepartsaftale, som V-regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået. I foråret blev der indgået trepartsaftale om bedre integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.

Trepartsdrøftelserne fortsætter i 2017, når de private overenskomstforhandlinger er afsluttet. Det fremtidige AMU-system og hele det øvrige voksen- og efteruddannelsessystem skal drøftes. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at en ekspertgruppe først skal tilvejebringe den nødvendige viden for at kunne drøfte, hvordan hele voksen- og efteruddannelsesområdet kan styrkes i fremtiden.

Beskæftigelsesministeriet