Mange ledere bliver forfremmet på baggrund af deres faglighed, hvor der er stor fokus på rationelle og analytiske kompetencer. Nye ledere opdager hurtigt, at der også er behov for blødere kompetencer, som f.eks. evnen til at give konstruktiv feedback, at lytte aktivt og sætte motiverende mål. Derfor har ledere med personaleansvar behov for at kunne en række HR-discipliner. Hos Kamstrup A/S træner de alle deres ledere i HR-opgaver, idet de siger, at den enkelte leder også er HR-ansvarlig.

Af konsulent Mads Buhl, Ledelsesudvikling og Produktivitet, DI

HR:

– Det kan lyde som en kliché, når der tales om, at medarbejderne er virksomhedernes vigtigste ressource, men det er holdningen i mange af DI’s medlemsvirksomheder. Uden medarbejderne var det ikke muligt at skabe produktivitet, siger chefkonsulent Annette Thornberg fra Ledelsesudvikling og Produktivitet i DI.

Derfor understreger hun også vigtigheden af, at ledere klædes godt på til at lede deres medarbejdere. Det betyder, at begreber som empati, motivation, aktiv lytning, konstruktiv feedback samt det at arbejde løsningsorienteret, sætte mål og fokusere på medarbejderens styrker bliver meget centrale elementer i lederens HR-værktøjskasse.

Kombiner medarbejderledelse og faglighed

En stor del af den ledelse, der foregår i virksomhederne, har fokus på ”den hårde del” af ledelsesdisciplinerne, dvs. de rationelle og analytiske kompetencer. Men både ledere og medarbejdere er ikke kun rationelle. De kan også reagere irrationelt. Derfor kræver det, at ledere også tør arbejde med deres egen irrationalitet og menneskelighed og samtidig ser på, hvad der ligger bag deres medarbejderes handlemåder.

– Mange ledere bliver stadig udnævnt på basis af deres faglighed. Men som ledere bliver de også vurderet på deres medarbejderledelse og HR-kompetencer og ikke kun deres faglige kompetencer. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne også har fokus på at udvikle deres ledere til at kunne håndtere nogle af de svære situationer som leder, f.eks. konflikter og manglende performance, siger Annette Thornberg.

Tre råd til nye ledere med HR-ansvar

Chefkonsulent Annette Thornberg har tre råd til nye ledere, der har personaleansvar:

1) Ledere skaber resultater gennem medarbejderne. Det er derfor vigtigt at have fokus på at ledelse oftest drejer sig om mennesker og have fokus på, hvordan man motiverer og udvikler sine medarbejdere

2) Når det handler om medarbejderudvikling, er det især vigtigt at udvikle de bløde ledelsesdiscipliner. Det er ledelses- og HR-discipliner som f.eks. at gennemføre performancesamtaler, MUS-samtaler osv. Det har stor betydning, at man som leder afsætter tid til medarbejderne i en hverdag med stor fokus på drift.

3) Nogle af de vigtigste egenskaber hos ledere, der gerne vil være dygtige til HR-disciplinerne, er eksempelvis evnen til at sætte retning, være nærværende, lyttende samt give konstruktiv feedback. Disse egenskaber der alle kan trænes og udvikles.

HR er en ledelsesopgave

Hos den jyske elektronik- og teknologivirksomhed Kamstrup ved Skanderborg arbejder de løbende med at udvikle deres ledelseskompetencer. De ser det som et håndværk, hvilket kræver de rigtige værktøjer.

HR-Vice President Michael Stubbe fra Kamstrup fortæller, at de i deres virksomhed ser HR som en ledelsesopgave, således at det er den enkelte leder, som er HR-ansvarlig. Derfor bruger de mange ressourcer på at uddanne og træne alle ledere i både ledelses- og HR-discipliner.

– Vi har udviklet et koncept for vores ledere, som passer til vores værdier og kultur, og har i samarbejde med DI gennemført træning af alle vores ledere. Konceptet udgør en række kurser inden for ledelsesmæssige HR-discipliner, som f.eks. MUS- og performancesamtaler, som alle ledere hos Kamstrup gennemfører. Det har sikret en hurtig og succesfuld implementering samt øget værdien af forløbet markant, fortæller Michael Stubbe.

Kilde: Dansk Industri