Tilmelding til HR & Ledelsesdagen 2021

Tilmelding til HR & Ledelsesdagen 2021

Hvis fakturaadressen ikke er den samme som ovenstående, udfyld venligst dette felt samt de nedenstående felter
Betingelser for brug af den digitale tilmelding
BRUGERVILKÅR for tilmelding til ”HR & Ledelsesdagen 2021” arrangeret af Nextwork, som er en del af DANSK HR (Brunbjergvej 10A · 8240 Risskov). Den digitale platform er supporteret af IT virksomheden MWA Zone i Malling.

1.0. Generelt

1.1. Arrangøren af dette arrangement er NEXTWORK/ DANSK HR (Brunbjergvej 10A · 8240 Risskov), (herefter kaldet ”Arrangøren”).

1.2. Aftale om brug af online tilmelding indgås mellem dig og Arrangøren.

1.3. MWA Zones digitale platform (jf.1.2) er til brug for dette arrangement. MWA Zone påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, idet der henvises til Arrangøren.

1.4. Nærværende betingelser gælder for HR & Ledelsesdagen 2020 og skal ved din tilmelding være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.

2.0 Bekræftelse og adgang til arrangementet

2.1 Når tilmeldingen er gennemført modtager du via e-mail bekræftelse på, at du er tilmeldt arrangementet. Denne e-mail skal du medbringe til selve arrangementet, hvor navneskilt med mere udleveres.

3.0 Flytning eller Aflysning – foretaget af arrangøren

3.1 Der kan forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren at aflyse arrangementet, fx ved sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

3.2 Arrangøren forbeholder sig også retten til evt. at ændre arrangementets dato og tidspunkt; evt. afholdelsessted; og evt. at foretage mindre ændringer i arrangementets indhold.

3.3 Hvis der forekommer ændringer, jf. 3.1 og 3.2, vil Arrangøren så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt.

4.0 Afmelding eller ændring – foretaget af dig

4.1 Tilmelding er bindende. Men såfremt du som deltager ønsker at afmelde dig Arrangementet, skal du kontakte Arrangøren .

4.2 Betaling for deltagelse sker ved betaling af faktura og refunderes ikke.

5.0 Betaling


5.1 Det er Arrangøren, der er den eneste distributør af billetter til HR & Ledelsesdagen 2020.

Nextwork/DANSK HR
Brunbjergvej 10 A
8240 Risskov
Tlf. 86 21 61 11
Mail: info@danskhr.dk
CVR: 16453870

5.3 Du (køber) accepterer, at det er Arrangøren, som må anses som sælger, idet enhver form for reklamation og tab vedrørende et givent arrangement skal rettes direkte til den ansvarlige arrangør.

5.4 Medmindre andet er oplyst, er aftale om køb underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når købet er digitalt registreret og betaling er modtaget.

5.5 Det er købers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.

5.6 Arrangøren forbeholder sig retten til at annullere udstedte tilmeldinger mod tilbagebetalings pris excl. evt. gebyrer.

5.7 Der tages forbehold for priser oplyst forkert på hjemmesiden/tilmeldingssiden, såvel som aflyste arrangementer.

5.8 Betaling sker via:
Faktura eller EAN faktura i dkr. + moms.

6.0. Persondatapolitik

6.1 Generelt

Ved accept af tilmeldingsbetingelserne, accepterer du at Arrangøren og MWA Zone behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i betingelserne.
Vi håndtere dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning på området, og henviser til den danske Databeskyttelseslov og til den Europæiske Databeskyttelsesforordning.

Arrangøren er Dataansvarlig og leverandøren af platformen, MWA Zone, er Databehandler. Det betyder, at ansvaret for behandling af dine personoplysninger ligger hos Arrangøren, og ved enhver henvendelse skal du henvende dig til Dataansvarlig med kontaktinformationer angivet under pkt. 8.

6.2 Formål og brug af den digitale platform

Ved tilmelding bliver dine indtastede oplysninger overført og gemt i MWA Zones digitale platform og med formålet:

6.2.1 Cookies: Tilmeldingssite anvender cookie, som er tekstfil til at genkende brugernes computer samt logging, for at kunne servicere handling i forbindelse med registrering mv. for at kunne håndtere de nødvendige services i forbindelse med formålet. For mere information om cookie, se Erhvervsstyrelsens forklaring her.

6.2.2 Tilmelding: Du tilmelder dig HR & Ledelsesdagen 2020 den digitale platform. Du skal acceptere tilmeldingsbetingelserne før du kan endeligt tilmelde sig.

Almindelige personoplysninger

Vi indhenter kun de personoplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, som er nødvendige for at kunne give dig den service, som er forbundet med håndtering af din registrering, som typiske er almindelige personoplysninger som navn, titel, firma/organisation, e-mail mv.

Aktivt samtykke

Bemærk: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, og i tilfælde af at du ønsker dette, skal du rette henvendelse til Arrangøren.

Formål

Vi bruger dine tilmeldingsdata til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement, og data gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning olign.
Hvis vi bruger dine data til andet formål end ovennævnt, er dette oplyst – eksempelvis, hvis du har givet tilladelse til at vi videregiver dine kontaktoplysninger til udstillere.

6.2.3 Betalingsløsning: Faktura og EAN, og vi bruger dine data i henhold til formålet med håndtering af betaling. Se pkt. 5.

Navneskilt: Navneskilt genereres ud fra deltagerlister med relevante deltagerinformationer.

Billeder: Der tages stemningsbilleder til eventen, som betyder at du kan være del af en gruppe på billedet. Er det et portrætbillede, skal du give samtykke, før vi publicere det.

Deltagerliste: Ved tilmeldingen giver du hermed tilsagn om, at DANSK HR må sætte dit firmanavn på en officiel deltagerliste på konferencens website. Der vil aldrig blive offentliggjort navn eller titel på deltageren – kun deltagerens firmanavn.

6.3 Videregivelse af data
Arrangøren og MWA Zone videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre:
Hvis du ved særskilt afkrydsning eller tekstboks har indikeret specielle madønsker, kan disse data videreføres til catering med henblik på at yde dig den service, som stemmer overens med dit ønske.

6.4 Sletning af data

Oplysningerne opbevares i op til 2 år efter arrangementet har været afholdt. Årsagen hertil er at kunne servicere dig og finde frem til dine data, hvis det er relevant.
I forhold til deltagerbetalte aktiviteter gemmes data i op til fem år Regnskabsloven.

6.5 Sikkerhed

Data som e-mail og anden kommunikation som foregår mellem Arrangør og dig som bruger – eller mellem jer brugere, og overføres krypteret. Anden information gemmes delvist krypteret og overføres krypteret.
Arrangøren og MWA Zone har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6.6 Dine Rettigheder

Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.6.1 Tilbagekaldelse af samtykke

Har du givet samtykke til en eller flere aktiviteter, fx deling af dine data med 3.mand (fx udstillere), og/eller samtykke til publicering af portrætbilleder, er det din ret at kunne tilbagekalde dette samtykke. Tilbagekaldelse efterkommes straks, medmindre det ikke er muligt, eller det efter en interesseafvejning forekommer at være en uforholdsmæssig vanskelig eller omkostningsfuld byrde for arrangøren.

6.2 Retten til indsigt og til indsigelse i egne personoplysninger
Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv.
Du kan gøre brug af dine rettigheder til indsigelse mod behandlingen som ændringer eller sletning hurtigst muligt.
Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Arrangøren vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger til dataansvarlig person Kim Staack Niesen på ksn@danskhr.dk eller 86216111.

6.6.3 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.6.4 Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.6.5 Retten til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.6.6 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

7.Klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: +45 33 19 32 00
Fax: +45 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk.

8. Kontaktinformationer til Dataansvarlig (arrangør)

DANSK HR
Brunbjergvej 10 A
8240 Risskov

Tlf. 86 21 61 11
Mail: info@danskhr.dk
CVR: 16453870