Håndterer I situationer på en måde, der er respekt om? Dygtige mødeledere fanger de situationer i mødet, der kan ødelægge tilliden, og vender dem til det modsatte. 

Af Wenche Strømsnes, BetterMeetings

Når du skal vurdere, om I er en gruppe af personer, der håndterer situationer optimalt, kan du se efter, i hvilken grad den enkelte:

  • Reagerer med integritet, dvs. er tro mod sine egne værdier?
  • Tager det op i gruppen, når der er uoverensstemmelse mellem egne og gruppens værdier?
  • Har en effektiv respons på problemer?

(uddrag fra Paul Axtell, 2015)

En leder, som er medlem af din ledergruppe, har taget en beslutning, som har medført en meget stor arbejdsbyrde for administrationen. Administrationschefen tager straks fat idet, og de to ledere løser situationen indbyrdes. Men skaden er sket – der er allerede brugt mange ressourcer på denne sag, og det er en fejl, at sagen ikke blev behandlet på et ledermøde, inden beslutningen blev truffet. Du er ikke imponeret over de to lederes brandslukning. Sagen skulle aldrig have været opstået. I sidder nu i møde.

En tillidsskabende adfærd hos dig, der er mødeleder, kunne se ud på denne måde: 

  1. Sæt ord på situationen: I har som ledergruppe begået en fejl ved ikke i fællesskab at gennemarbejde en sag med så stort tværgående påvirkning, før beslutning blev truffet.

2. Skab gennemsigtighed ved at være ærlig og faktuel om, hvad dette har betydet. Få fakta frem.

3. Tænk i “service recovery” (dvs. man konverterer en utilfreds kunde til en loyal kunde gennem sin respons på en klage, Fitzsimmons, 2011). Her er kunden de pressede medarbejdere i administrationen. Men det ultimative mål er, at den opgave, lederen havde brug for at få løst, faktisk bliver det. Men på en måde som f.eks. bygger på og måske endda forbedrer eksisterende arbejdsprocesser hos administrationen.

Brug hele ledergruppen – ikke kun de to ledere, som er involveret i sagen. Det er en investering i jeres samspil som gruppe.

Kilde: BetterMeetings