Vil I hinanden i gruppen?

Af Bettermeetings

Tillid skaber effektivitet

Ting går hurtigere, der er mere mod, og der er mere energi i en gruppe, der har tillid. Det modsatte gælder, når der er mistillid. Handlekraft og tempo daler. Tænk blot på, hvordan dit personlige samarbejde fungerer med en kollega, du har tillid til, og hvordan det fungerer med en anden, du har mindre tillid til.

Dygtige mødeledere fanger de situationer i mødet, der kan ødelægger tilliden, og vender dem til det modsatte. I denne serie på 10 ugebreve beskriver vi nogle af disse situationer, og hvordan de kan håndteres.

Tre små kendetegn der gør en stor forskel

Det betaler sig at tænker over, i hvilken grad den enkelte mødedeltager er

–  loyal overfor dem, der ikke er tilstede i mødet?

–  god til at inddrage andre og lytte?

–  åben og god til at tage imod feedback, klager og problemer?

Et medlem af gruppen har lavet et beslutningsoplæg, men kvaliteten er bare ikke god nok. 

En tillidsskabende adfærd hos dig, der er mødeleder, kunne se ud på denne måde: 

  1. Tag den hjem – Hvordan kan du have bidraget til, at situationen er, som den er?
  2. Sig hvad du tænker – Brug et enkelt sprog og kald tingene, som du ser dem.
  3. Demonstrer at du vil den anden – Anerkend intentionen og konkrete gode ting i oplægget.
  4. Lav ny aftale med vedkommende og følg op, så næste version bliver en succes.

Kilde: Bettermeetings