Tillid er en afgørende ingrediens i vores relationer på jobbet, uanset om det er til vores nærmeste leder eller vores kollegaer. På det danske arbejdsmarked viser der sig en klar sammenhæng mellem den enkeltes arbejdslyst og graden af tillid til ledere og kollegaer.

Artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2016, s. 42-46

Tillid i forskellige retninger

Stoler du på, hvad chefen siger til morgenmødet, og tør du tiltro en kollega med en opgave, selvom den er dit ansvar? Tillid har en central betydning for vores hverdag og for vores arbejdsglæde. Det er vigtigt, at man føler sig betroet på sin arbejdsplads, men det har lige så stor betydning, at tilliden går den anden vej – at man tiltror andre ansvar og skaber gode relationer. Det handler om gensidig tillid. På en arbejdsplads kan vi også opdele tillid i to forskellige retninger: horisontal og vertikal tillid. Den horisontale dækker over tilliden mellem kollegaer, og den vertikale dækker tilliden mellem ledere og medarbejdere. Læs mere her

Tillid øger produktiviteten og reducerer stress

Tillid er som nævnt en vigtig ingrediens i at skabe god arbejdslyst – men der er også en økonomisk gevinst for virksomheder, der styrker tilliden. Gert Tinggaard Svendsen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og har forsket i tillid og social kapital, fortæller, at alt glider lettere, når der er tillid på arbejdspladsen. Ifølge professoren er det gunstigt for samarbejdet, hvis man blot stoler på hinandens ord, fremfor at kommuni- kationen fungerer som formelle udvekslinger. Tillidsproblemer er nemlig roden til højere omkostninger, og ikke kun i en økonomisk forstand; der spares også ressourcer på arbejdspladsen, når arbejdet baseres på en uformel tillid. Læs mere her

Professor Astrid M. Richardsen fra Norwegian Business School står bag en stor norsk undersøgelse om tillid baseret på knap 3000 ledere, der bakker op om Svendsens pointe. Hendes omfattende undersøgelse viser, at lederens tillid til sine medarbejdere er vigtig for at undgå, at lederen går ned med arbejdsrelateret stress. 14 Konklusionen fra undersøgelsen er således, at de ledere, som havde stor tillid til deres medarbejdere, rapporterede, at de følte sig mindre stressede end de øvrige ledere. Richardsen forklarer, at årsagen kan være, at de ledere, der har stor tillid til deres medarbejdere, uddelegerer  ere opgaver, hvilket letter deres egen arbejdsbyrde, som igen er med til at sænke deres eget stressniveau.

Så tillid ser dermed ud til at have en positiv effekt på vores arbejdsglæde, vores evne til at samarbejde og på produktiviteten, samtidig med at tilliden reducerer stress på arbejdspladsen.

Hvordan styrker vi tilliden?

Der er således en række fordele ved at øge tilliden på arbejdspladsen, og tilliden til vores ledere hænger sammen med en række ledelsesfaktorer, vi i God Arbejdslyst Indeks har opdelt i to dimensioner. En faglig og en social dimension. For det første har vi højere tillid til vores nærmeste leder, når vi oplever, at vedkommende er dygtig og faglig kompetent. En leder, som ved, hvad hun gør, er en rollemodel, og er således samtidig en, der indgyder tillid. Men faglighed alene skaber ikke tillid. Den må også bygge på den sociale dimension. Er der skabt et godt forhold mellem lederen og medarbejderen, der bygger på forståelse og anerkendelse? Læs mere her

Denne forståelse kan fremmes gennem regelmæssige møder. For at styrke tilliden på arbejdspladsen fremhæver Gert Tinggaard Svendsen vigtigheden af møder, hvor medarbejder og leder regelmæssigt mødes i samme rum. Her er der større sandsynlighed for, at der tages hensyn til hinandens opgaver i de projekter, man er fælles om. Møderne kan nemlig fungere som et rum, hvor eventuelle problemer eller manglende hensyn kan adresseres. Derudover bør fremmødet til disse møder ikke være for stor. Des større gruppe, des lettere er det for den enkelte at ”gemme sig” og køre på frihjul.

Tillid tager tid og kræver en dygtig leder, der har mod på at sætte processerne i gang, men det er en god investering – både for bundlinjen og den gode arbejdslyst.

Kilde: Krifa

https://www.krifa.dk/omos/analyser/ga-indeks/tillid-er-godt.aspx