Der findes ingen simple veje til at nedbringe sygefravær på arbejdspladser. Visse terapeutiske indsatser kan have en positiv effekt, hvorimod der samlet set ikke er evidens for virkningen af motion. Det viser en litteraturgennemgang fra Vive.

Det har betydning for sygefraværet, hvad en person tænker om sin egen situation. Indsatser baseret på kognitiv terapi, der fokuserer på, hvad en person tænker om sin egen situation, og hvordan tankemønstre kan være med til at ændre følelser og adfærd, kan have en positiv effekt i forhold til at forebygge sygemeldinger. Det viser en litteraturgennemgang fra Vive.

Til gengæld er der ingen dokumentation for, at indsatser med fokus på motion er virksomme. Der er findes heller ikke entydig evidens for, at indsatser for at fastholde sygemeldte arbejdere er virksomme.

Konklusionerne er draget på baggrund af en systematisk litteratursøgning, som har identificeret over 1.000 danske og udenlandske artikler.

– Når man ser på enkeltstudierne kan man finde indsatser, der virker, men når man ser på det samlede billede, ser det anderledes ud, fortæller forsker Henrik Lindegaard Andersen fra Vive, der står bag litteraturoversigten.

Viden om indsatser på flere niveauer er mangelfuld

Litteraturoversigten viser også, at der er områder, hvor mere viden er nødvendig. Langt hovedparten af indsatserne er rettet mod medarbejderne, uanset om der er tale om indsatser inden for forebyggelse eller fastholdelse.

Men sygefravær afhænger ikke kun af, hvad den enkelte medarbejder gør. Det er også vigtigt at se på, hvad der sker på gruppeniveau, ledelsesniveau og organisationsniveau. Og der er ikke fundet nogle indsatser, hvor organisationen eller gruppen var primær genstand for interventionen, konkluderer rapporten.

Generelt er indsatser mod sygefravær et meget svært område at dokumentere, fremhæver Henrik Lindegaard Andersen.

– Man skal ikke undervurdere, at det er svært at sætte effektstudier op. Selve processen med at rekruttere sygemeldte til at indgå er ofte behæftet med mange udfordringer. Det er noget af det, der springer frem, når man ser på studierne samlet set, siger han.

Om undersøgelsen

Rapporten inkluderer den forskningsbaserede litteratur om effekter af indsatser, der har til formål henholdsvis at forebygge sygefravær og at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet, dvs. indsatser målrettet både raske beskæftigede personer og personer, der er sygemeldt fra arbejdet.

Kilde Arbejdsmiljø i Danmark