Hvad er bedst? At tage en beslutning eller at tage en kvalificeret beslutning? Svaret er indlysende, men det er desværre ikke altid, man lige får skelnet i en travl hverdag.

Af Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelseskonsulent og Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings

Vi ved fra teori og praksis, at kvaliteten af mødet er ligefrem proportional med kvaliteten af forberedelserne. Alligevel sker det i de fleste grupper, at mødeforberedelsen fra tid til anden svigter, men at man fortsætter, som om intet var hændt.

Det sker alt for ofte, at der bliver taget beslutninger på et møde nærmest ud af det blå, og den tilskrives en legitimitet, fordi alle jo var til stede! Uanset hvor oplagt en impulsiv beslutninger må synes, så er det tæt på sikkert, at I har overset vigtige aspekter, fordi ingen har haft tid til i ro at tænke det igennem. Sandsynligvis vil det vise sig efter mødet og give anledning til, at der er behov for at genbesøge beslutningen eller lade den falde. Dette er en helt afgørende kilde til skuffende eksekvering.

Vores bud er, at man udskyder behandlingen af punktet til det næstekommende møde. Det kan være en god ide at tage drøftelsen og lave en foreløbig beslutning, som så tages op på det næste møde.

Hvis der er tid på mødet, kan man også prioritere i dagsordenen og indlægge forberedelsestid  selve mødet, så alle har samme forundsætninger for at bidrage til kvalificering af beslutningen.

Tidsspilde? Ja, men hellere det, end at spilde tiden på at gøre noget om og på at rette op på det, som den hurtige, uoplyste beslutning har forårsaget i virkeligheden.

Lad os for en gang skyld slutte ugens tip med et citat.
“If you don’t have time to do it right – when will you have time to do it over?” John Wooden.

 

Kilde: BetterMeetings