Har ens nærmeste kolleger et højt sygefravær, er der større risiko for selv at blive sygemeldt. Det viser et nyt norsk studie. Forskerne kalder det for en social smitteeffekt. Det er dog kun én forklaring, siger dansk forsker.

Af Annemette Grant Larsen, Videncenter for Arbejdsmiljø

Risikoen for at blive sygemeldt, er betragteligt større, hvis en nær kollega er sygemeldt. Det viser et norsk studie, der er publiceret i tidsskriftet Journal of Public Economics.

Undersøgelsen viser, at hvis ens læge har en større tilbøjelighed til at sygemelde patienter end andre læger, så stiger fraværet for tre af de nærmeste kolleger med 40 procent. Hvis en medarbejder er sygemeldt i 5 dage, risikerer arbejdspladsen altså at få 6 yderligere fraværsdage fra kollegerne. Og sygemeldingen skyldes ifølge undersøgelsen ikke almindelig influenza-smitte, men det som forskerne kalder for en social smitteeffekt.

– Vi finder, at ansatte bliver påvirket af og tilpasser sig hinandens sygefravær, og dette skyldes ganske sikkert ikke smitsomme sygdomme eller øget belastning, siger professor ved Institut for Samfundsforskning ved Oslo Universitet, Harald Dale-Olsen til Djøfbladet. Han er en af forskerne bag undersøgelsen.

Flere mulige forklaringer

Psykolog og forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Malene Friis Andersen, er ikke så begejstret for begrebet ´social smitteeffekt´. Det er kun én mulig forklaring på et komplekst fænomen som sygefravær.

Der er også forskning, der peger på, at når en medarbejder bliver syg, så skal de andre på arbejdspladsen løbe hurtigere og lappe det hul. Det giver jo en risiko for en ubalance mellem krav og ressourcer, som vi ved, øger risikoen for fysiske og psykiske helbredsproblemer, siger Malene Friis Andersen til Djøfbladet.

En stigning i arbejdsbyrde kan dog ikke forklare hele smitteeffekten, mener Harald Dale-Olsen. Forskerne har ikke fundet nogen klar sammenhæng, når de sammenligner job med forskellige niveauer af fysisk og psykisk belastning. Så sygefraværet breder sig ikke mere på arbejdspladser med hårde arbejdsvilkår, end det gør andre steder. 

Den enkeltes medarbejders sygefravær påvirker desuden ikke kolleger, der er 6 år ældre eller mere, og det understøtter også, at der er en social smitteeffekt, mener Harald Dale-Olsen.

Kilde Arbejdsmiljø i Danmark