Sunde medarbejdere oplever, at de er langt mere produktive, energiske og veloplagte end mindre sunde medarbejdere. Det viser en undersøgelse fra PFA.

Af Birgit Bruun Christensen

Motion, sund kost og en sund levevis gavner både den enkelte og arbejdspladsen. En ny undersøgelse blandt 13.500 pensionskunder i PFA viser nemlig, at sunde medarbejdere har en markant bedre vurdering af deres arbejdsmæssige performance samt psykiske og fysiske trivsel end medarbejdere med dårligere sundhedstilstand.

– Tallene viser med al tydelighed, at medarbejdernes sundhedstilstand i den grad kan gøre en forskel for deres performance på jobbet og generelle psykiske og fysiske trivsel. Derfor har alle parter en interesse i et øget fokus på sundheden blandt medarbejderne, udtaler Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed.

Det fremgår desuden, at markant færre af de ’sunde’ end ’mindre sunde’, døjer med psykiske og fysiske problemer som fx søvnproblemer, stress-symptomer, hovedpine og smerter i bevægeapparatet.

Brug for hjælp til at leve sundere

PFA har også spurgt ind til kundernes motivation for livsstilsændringer. Her viser undersøgelsen, at hovedparten – 93 procent – er motiverede for at leve sundere, men af disse er det kun 37 procent, der gør noget aktivt. Den største barriere er manglende tid, skriver PFA i en pressemeddelelse.

– Her er der potentiale for virksomhederne i at bidrage til, at medarbejderne kan få taget hul på ændringerne med et generelt øget sundhedsfokus på arbejdspladsen, præciserer Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA.

Fakta om undersøgelse af sunde medarbejdere i PFA

FPA har fra 2014-2017 gennemført sundhedsscreeninger på virksomheder, der har pensionsordning i PFA. I den forbindelse har kunderne desuden modtaget et elektronisk spørgeskema med forskellige sundhedsspørgsmål. Det er der kommet en undersøgelse ud af, som bygger på svar fra 13.500 pensionskunder.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø