Hos den jyske møbelproducent BoConcept har de opnået hele 28 pct. stigning i deres produktivitet efter halvandet års arbejde med lean. Deres COO peger på et nyt ledelsesfokus samt medarbejderinvolvering som hovedårsagerne til den øgede effektivitet og medarbejdertilfredshed.

Af konsulent Mads Buhl, Ledelsesudvikling og Produktivitet, DI

LEAN: Det larmer højlydt, når træet saves over i produktionshallen hos BoConcept i Ølgod. Her beskæres plader i alle afskygninger til virksomhedens sortiment af møbler og boliginteriør. Rundt omkring i produktionshallen hænger der forskellige tavler, afmærkede pladser til værktøj og planer over medarbejdernes ansvarsområder.

Midt i maj 2017 har produktionen besøg af et hold fra DI’s Lean Facilitator uddannelse, der skal undervises i praktisk implementering af lean. De skal høre om, hvordan BoConcept i halvandet år har arbejdet målrettet med implementering af leanværktøjer for at øge deres produktivitet. Lean Coordinator Tommy Graugaard, som tidligere har deltaget på DI’s Lean Facilitator uddannelse forklarer, at medarbejderne er nøglen til vedvarende resultater.

– Vi kigger først og fremmest på vores medarbejdere. Vi måler tilfredsheden blandt dem, både før og efter implementering af et værktøj. Vi tror på at, hvis tilfredsheden hos medarbejderne er der, så holder resultaterne også, siger Tommy Graugaard.

En attraktiv konkurrencedygtig arbejdsplads

COO i BoConcept, Peter Linnet, fortæller, at de arbejder med lean ud fra to parametre:

– Vi har valgt at arbejde med lean ud fra den betragtning, at vi lige som alle andre virksomheder gerne vil sikre en fastholdelse og udvikling af konkurrencekraften. Det kan vi kun gøre ved, at vi hver eneste dag sikrer, at vi bliver bedre til det, som vi går og laver – også i vores produktion. Dermed sikres både konkurrencekraft og arbejdspladser i Danmark.

Han peger, ligesom Tommy Graugaard på, at medarbejderinvolvering og tilfredshed er altafgørende:

– Den anden parameter er at involvere medarbejderne og begejstre dem, så der skabes et ejerskab over forandringerne. Gør man det, så opnår man en stigende effektivitet, men også større medarbejdertilfredshed. Og det er vigtigt for os, fordi vi ønsker at vokse i de kommende år, og det er derfor særligt vigtigt for os at være en attraktiv arbejdsplads, forklarer Peter Linnet.

Produktionsmaskine som Formel 1-racer

Deltagerne på DI’s Lean Facilitator uddannelse har hos BoConcept arbejdet med værktøjet SMED (Single Minute Exchange of Die), der handler om reduktion af omstillingstiden.
Omstillingstid er tiden, fra det sidste gode emne blev afsluttet, til det første gode emne påbegyndes med den nye opstilling på maskinen.

Det kan f.eks. være, når der skal udskiftes en reservedel, eller der skal monteres et nyt værktøj. Denne tid bør reduceres til det mindst mulige for virksomhederne.

Et pit stop i Formel 1 tager i dag kun ganske få sekunder at gennemføre, hvor bilen (maskinen) faktisk står stille. Peter Christian Madsen, chefkonsulent i DI’s enhed for Ledelsesudvikling og Produktivitet forklarer, at det konkret går ud på at arbejde med gennemløbstider og omstillingsprocesser således, at standtiden reduceres mest muligt.

– I 1990 tog et pit stop i Formel 1 omkring 9 sekunder, hvor det i dag kan gøres helt nede på omkring 2 sekunder. En forbedring, der skyldes arbejdet med at optimere omstillingstiden. Det er det samme princip, som vi arbejder ud fra, når vi har med produktionsmaskiner at gøre. Tiden, hvor maskinen er ”nede” (standtiden), skal minimeres til det mindst mulige. Det er der mange penge i for virksomhederne, siger Peter Christian Madsen, DI.

Ledelsesfokus, ressourcer og dedikation

– Lean er mere end bare et værktøj. Det er en løbende rejse, der skaber en mere agil organisation med øget produktivitet og en markant forbedret konkurrencekraft, siger Peter Christian Madsen.

Hos BoConcept fortsætter de arbejdet med leanforandringerne i produktionen, da de gerne vil arbejde videre med værktøjerne og dermed opnå flere gode resultater såsom reduktion af arbejdskapital og gennemløbstid, øget fleksibilitet og forbedret rettidighed samt produktivitet og kvalitet.

– Det handler om hele tiden, at blive ved. Lean er ikke et projekt, men et langt sejt træk, hvor der på kontinuerlig basis, arbejdes med løbende forbedringer. Nu har vi været i gang i halvandet år, men det skal gerne fortsætte lang tid endnu, slutter COO Peter Linnet.

VIDEO: DI’S LEAN FACILITATOR