En god kultur og høj motivation blandt medarbejdere er noget, de fleste arbejdsgivere drømmer om. Alligevel kæmper mange arbejdspladser med medarbejdere, der skifter job netop grundet manglende motivation eller i jagten på en bedre arbejdskultur. Vi har dykket ned i motivations- og meningsskabelsesteori for at få svar på, hvordan vi gennem meningsfuld kommunikation kan vække motivationen hos medarbejderne og styrke kulturen på arbejdspladsen.

Den 28. december 2021

Skrevet af Mai Steenbock Nielsen, Konsulent, RelationsPeople

Motivation er ikke længere bare løn og personalegoder. I dag findes motivation for mange i den gode virksomhedskultur, som skabes, bekræftes og udvikles gennem medarbejdernes adfærd, kommunikation og holdninger. Ifølge motivations- og meningsskabelsesteori er det derfor nødvendigt at dykke ned i, hvad der motiverer medarbejderne og hvordan vi i kommunikationen kan aktivere disse motivationsfaktorer for derved at påvirke kulturen på arbejdspladsen.

Motivation består af tre basale hovedelementer

Motivation er selvfølgelig individuelt og kan komme i mange former. Dog har psykologerne Edward Deci and Richard Ryan i deres Self Determination Theory fundet frem til tre hovedelementer, der bidrager til motivation.

Første område er ’tilhørsforhold’, som omhandler det at være en del af en social sammenhæng samt hvordan det enkelte individ opfattes i en social sammenhæng. Næste område er ’autonomi’, der sætter fokus på vigtigheden af, at man som person kan handle ud fra sin egen overbevisning i stedet for at blive dikteret og adlyde ordrer. Sidste område er ’kompetence’, der handler om at have viden og tro på, at man er i stand til at udføre en given handling.

Kommunikation bidrager til kulturen gennem meningsskabelse

Som mennesker er vi programmeret til at opfange signaler hele tiden og skabe en mening i vores hverdag og liv ud fra dem – også kaldet meningsskabelse.

Meningsskabelse sker i stor grad på arbejdspladsen, hvor hver medarbejders egen meningsskabelse er med til at forme kulturen, når den kommer til udtryk gennem adfærd, handlinger og kommunikation. Derfor er kommunikation en effektiv vej til at aktivere motivationsfaktorer og påvirke den fælles meningsskabelse på arbejdspladsen og derved kulturen. Dette kaldes inden for Karl Weicks meningsskabelsesteori for enactment.

Meningsfuld kommunikation styrker kulturen

Lad os tage et praktisk eksempel på enactment i form af en besked fra en leder til sine medarbejdere: ”Når de nye medarbejdere starter, har vi brug for, at alle giver den gas i forhold til at hjælpe dem i gang – men med den omgangstone, vi har, er jeg ikke nervøs for det – så på forhånd TAK!

Med denne sætning aktiveres alle tre motivationsfaktorer. Autonomi og kompetence ses i form af en tillid fra ledelsen til, at medarbejderne på egen hånd har kompetencerne til at få de nye medarbejdere i gang. De dikteres eller instrueres ikke til at gøre det på en bestemt måde, så de har deres egen selvbestemmelse til at gøre det, som de ser bedst. Beskeden taler også ind i samhørigheden ved at fokusere på samarbejdet og den gode omgangstone, der er på arbejdspladsen.

Hvordan bruger vi meningsfuld kommunikation i praksis?

Ovenstående sætning alene maler et billede af en arbejdsplads med kompetente medarbejdere, der har stor tillid fra ledelsen til, at de gennem samarbejde kan få ting til at lykkes. Dette billede bidrager til medarbejdernes meningsskabelse og vil med sandsynlighed indgå i medarbejdernes fremtidige meningsskabelse omkring arbejdspladsen.

Det er klart, at et enkelt billede ikke alene kan give kulturen det helt store ansigtsløft, og det indgår vel og mærke også kun som et enkelt element i det hav af indtryk, der er med til at forme hver enkelt medarbejders meningsskabelsesproces. Alligevel er det relevant, for jo flere billeder som disse, man kan italesætte omkring arbejdet og arbejdspladsen i kommunikationen med medarbejderne, jo mere påvirker det deres meningsskabelse i forbindelse med arbejdet, arbejdspladsen og kulturen.

Derfor handler det i praksis om, at man som leder eller kollega kan italesætte de tre motivationsfaktorer i det daglige arbejde i kommunikationen med medarbejdere eller kollegaer. Faktorerne skal tilpasses til den enkelte arbejdsplads og kommunikeres i den rette tone, men kan altså virke som et effektivt værktøj til at styrke kulturen.

Der findes mange former for meningsskabelse, som man kan dykke ned i for yderligere at skærpe den meningsfulde kommunikation og styrke kulturen og motivationen på arbejdspladsen.

Kilde: RelationsPeople