Depression og stress hos mødre og konsekvenserne for deres børn samt håndtering af mentale helbredsproblemer på jobbet. Det er i korte træk emnerne for de to keynote-speakere, der er på programmet til den 16. stressforskningskonference den 23. oktober i København.

Hvordan påvirker mødre med depressive symptomer og/eller stress deres børn? Og hvad betyder de socioøkonomiske faktorer i den sammenhæng? Disse spørgsmål vil keynote speaker og forskningsdirektør Maria Melchior besvare på den årlige endagsstress-forskningskonference til efteråret. 

Maria Melchior kommer fra det franske nationale institut for helbred og medicinsk forskning, INSERM, i Frankrig. I sit oplæg vil hun også komme ind på mulighederne for at reducere de sociale uligheder, der eksisterer med hensyn til stress blandt mødre og deres børn. Den anden keynote speaker er seniorforsker Jesper Kristiansen fra Det Nationale Forsknings-center for Arbejdsmiljø. Han vil i sit oplæg både fokusere på, hvordan vi kan forebygge stress på arbejdspladsen og på hvilke udfordringer der er forbundet med stressforebyggelse. Derudover vil han præsentere nogle af de værktøjer, som arbejdspladserne kan anvende til at forebygge stress.

Formål

Formålet med stressforskningskonferencen er at fremme udveksling og diskussion af ny stressforskning. Desuden vil arrangørerne bag konferencen gerne bidrage til at koordinere og styrke den danske stressforskning. Stressforskningskonferencen er en årligt tilbagevendende begivenhed, der har fundet sted siden 2003.

Målgruppe

Forskere, beslutningstagere og andre med interesse i stressforskning.

Læs resten af programmet her

Kilde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø