David Attenborough gør det. Dronning Margrethe gør det. Pave Frans gør det. Arbejder, selvom de er over 75 år gamle, altså. Seniorer er de mest motiverede medarbejdere og rummer et stort potentiale for de danske arbejdspladser. 

Artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2017, s. 52-55 

Ældre er mest motiverede

God Arbejdslyst Indeks viser nemlig, at der generelt er en sammenhæng mellem en medarbejders alder, og hvor motiveret han eller hun er. Der er selvfølgelig forskel på folk, men det generelle mønster i undersøgelsen er, at aldersgruppen over 60 år scorer markant højere på motivation end de andre grupper.

Når mening, mestring og balance mødes opstår motivationen

God Arbejdslyst Indeks viser samtidig, at motivationen især hænger sammen med tre faktorer: Hvorvidt man oplever, at ens arbejde giver mening, om man føler, at man mestrer sit job, og om man har balance mellem arbejde og fritidsliv.

Oplevelsen af, at arbejdet giver mening, er størst for de ældste grupper. Det kan hænge sammen med, at erfaring, livsvisdom og erkendelse af egne evner gør de ældre medarbejdere i stand til i højere grad at se meningen med deres arbejde.

Det er et billede, økonom i Ældre Sagen, Anne Sophie Debel, kan nikke genkendende til: ”Erfaringerne gør, at man er i stand til at takle de udfordringer, man står overfor. Man har prøvet det før. Man har opbygget en tryghed og tro på egne evner. Det spiller også ind på motivationen. Ens arbejde giver mening. Der er ikke samme usikkerhed,” siger hun.

Dertil kommer, at børnene er fløjet fra reden, hvilket kan gøre det nemmere at få balance mellem arbejde, familie og fritid. Læs mere her 

Unge og ældre motiveres forskelligt

For alle aldersgrupper er faglig tilfredshed samt oplevelsen af, at man gør fremskridt og har udrettet noget, vigtige for arbejdslysten. Derudover er der forskel på, hvad der motiverer unge og ældre: God Arbejdslyst Indeks viser, at følelsen af at være god til sit arbejde betyder mere for de ældre, når de skal motiveres, mens udvikling af kompetencer er vigtigere for unge end ældre. Læs mere her

Rollemodeller og mangel på samme

Selvom den danske presse for nylig skrev om en glad 80-årig lastbilchauffør, kan man nemt kan få det indtryk, at det kun er i de glamourøse job, man kan blive gammel. Mens medierne primært fortæller om skuespillere og politikere, der har rundet 70 år, er der mindre fokus på dagsplejemoren på 70 eller ham, der stiftede en smedevirksomhed som ung og stadig arbejder i virksomheden i en alder af 75 år.

Det skæve fokus skyldes delvist, at nogle brancher er mere nedslidende end andre. Der er simpelthen færre stilladsarbejdere end skuespillere, der kan blive ved at arbejde i en høj alder. Læs mere her

Kilde: Krifa – God Arbejdslyst Indeks 2017, s. 52-55