Hver femte virksomhed, der havde brug for nye medarbejdere, kunne ikke rekruttere den ønskede arbejdskraft. I alt var der 19.800 forgæves rekrutteringer i efteråret 2016.

Næsten otte ud af ti virksomheder, der stod over for at skulle ansætte medarbejdere i efteråret 2016, havde ikke problemer med at rekruttere. Godt hver femte virksomhed melder til gengæld, at de ikke kunne rekruttere den ønskede arbejdskraft, da de først gik gang i gang med at søge efter medarbejdere. Det løb op i ca. 19.800 forgæves rekrutteringer, hvilket er 10 procent flere end i efteråret 2015, viser den seneste halvårlige rekrutteringsanalyse for efteråret 2016.

Antallet af forgæves rekrutteringer er dog langt fra de 66.000, som virksomhederne oplevede i efteråret 2007.

Rekrutteringsudfordringerne er størst på Fyn og Sjælland, men over stort set hele landet melder bygge- og anlægsvirksomheder om problemer med at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for. Udover bygge- og anlægsbranchen er det i særlig grad virksomheder inden for handel, industri samt hotel- og restaurationsområdet, der oplever rekrutteringsudfordringer.

Tømrer, programmører og systemudviklere, murer, kokke og bygningsmalere er de fem faggrupper, som virksomhederne oftest har søgt forgæves efter i efteråret 2016.

Det fremgår også af analysen, at ca. 70 procent af alle virksomheder ikke har søgt efter nye medarbejdere i løbet af efteråret 2016, mens godt 30 procent af virksomhederne har haft behov for at rekruttere, og det er et lille fald i forhold til sidste efterår, hvor 33 procent af virksomhederne søgte efter nye medarbejdere.

Endvidere viser analysen, at blandt de virksomheder, hvor det ikke lykkedes at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, havde kun knap hver fjerde virksomhed haft kontakt til og brugt det lokale jobcenter.

Fakta
Rekrutteringsanalysen, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) står bag, er baseret på svar fra 14.200 virksomheder og giver et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen for ca. 900 stillingsbetegnelser.

I analysen er der tale om forgæves rekruttering, hvis virksomheden ikke får ansat en person til den pågældende stilling, som dermed forbliver ubesat, eller hvis stillingen efterfølgende bliver besat, men med en medarbejder med en anden profil.


Kilde: Beskæftigelsesministeriet

http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2016/12/Rekrutteringsanalyse.aspx