Du kender sikket godt udtrykket: Succes er godt men andres fiasko er ikke at foragte. Det er jo oftest sagt i sjov, men nedenunder ligger der også et gran af sandhed. For selvom det ikke går mig så godt, så kan jeg i det mindste godte mig over, at det går min kollega dårligere. Problemet er, at vi alle bliver dårligere med det mindset. Alle kan blive bedre, hvis man vender det om og taler om, hvordan vi kan spille hinanden gode.

Af Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co.

Hvad vil det sige ”at spille hinanden gode”?

Der kan være mange måder at spille hinanden gode på, eksempelvis:

  • Hvis du ser en kollega, der er ved at begå en fejl, så kan du hjælpe din kollega, ved at gøre ham eller hende opmærksom på det, inden han eller hun begår fejlen.
  • Giv anerkendelse, når din kollega har gjort det godt og lavet et godt stykke arbejde. Alle kan lide at blive set og anerkendt for det man gør.
  • Vær ikke bange for at give din kollega ære, hvis han eller hun har bidraget væsentligt til jeres fælles succes.
  • Del din viden og erfaring, hvis du kan se, at du kan bidrage med noget, der kan gøre din kollega bedre.
  • Bak din kollega op, hvis de skal fremlægge noget i en større eller mindre gruppe. Nogle er nervøse ved at skulle stille sig op i større forsamling. Den kan være en meget stor støtte, hvis der i forsamlingen sidder kollegaer, der bakker op ved f.eks. at smile opmuntrende.
  • Selv gode teams, der spiller hinanden gode, begår fejl. Man bruger ikke fejl til at hænge folk ud. Når man spiller hinanden gode, accepterer man at alle kan begå fejl en gang imellem. Man bruger fejl konstruktivt og bringer dem ind i teamet for at alle kan lære af dem.

Hvorfor skal vi spille hinanden gode?

Det er faktisk ret enkelt. Der går ikke noget fra dig ved at spille din kollega god. Tværtimod. Der er rigtig meget god energi ved i ord og handling at bidrage til, at kollegaerne gør det godt. For det første vil det gavne sammenholdet i teamet og skabe arbejdsglæde. For det andet vil det forbedre teamets samlede præstationer og for det tredje føles det godt at være en god kollega – faktisk meget bedre end at være en dårlig kollega.

Beslut jer for, at I vil spille hinanden gode

Tal sammen i teamet om forskellen mellem at være sig selv nok og at være der for hinanden. Hvad gør det for en forskel på klimaet i teamet og på den enkelte. De fleste, der har haft den snak i teamet, beslutter at de vil arbejde for, at man spiller hinanden gode.

Lad handling følge jeres beslutning!

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin reserveofficerskarriere som oberstløjtnant. I 2015 blev hun tilknyttet Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den nyeste ”Fusioner og forandringsledelse i praksis” udkom oktober 2016.

Kilde Teglkamp & Co.