Coaching er et begreb og en metode, der er forbundet med mange opfattelser – både positive og negative. Det er også et begreb, der er i fare for at blive misbrugt. Det har ikke bidraget til den positive opfattelse, at man kan kalde sig coach og tilbyde personlig coaching efter blot et seks ugers kursus. Coaching har måske også en tendens til fejlmæssigt at blive associeret med terapi.

Forstår man ikke begrebet, så kan man heller ikke udnytte det potentiale, der ligger i at have en coachende tilgang i sin organisation.

Som begreb er coaching nok mest kendt for sin rolle i sportens verden, hvor coaching har til formål at skabe vindere, både individuelt og på hold. Coaching foregår i høj grad også på individuelt niveau i erhvervslivet blandt ledere og topchefer, der bruger personlige coaches til blandt andet at blive udfordret på deres beslutninger, identificere mål samt arbejde bevidst med deres kompetencer og ledelsesmæssige udfordringer.

På LÆRING & HR har vi dog fokus på coaching som en del af et større forretningsmæssigt perspektiv. Coaching kan nemlig bruges som en del af udviklingen af både medarbejderne og forretningen. Man kan ligefrem tale om, at man kan have en coachende virksomhedskultur, hvor man blandt andet praktiserer en ledelsesstil, der er baseret på tillid, ansvar og medindflydelse. Coaching bliver her en holdning og en række værdier, som ligger til grund for lederrollen.

Den coachende leder bidrager til at fremme udvikling, trivsel og effektivitet hos medarbejderne, og hjælper dem til at blive mere afklarede i forhold til både personlige og faglige kompetencer og mål. Gennem den udvikling som opnås ved coaching, frigøres potentialet i medarbejderne, og derved øges deres præstation, som resulterer i at virksomheden udvikles og opnår bedre resultater.

Jeg håber, du med artiklerne på LÆRING & HR får inspiration til at arbejde helt eller delvist med en coachende kultur i din virksomhed til gavn for både medarbejderne, lederne og ikke mindst virksomhedens bundlinje.

God læselyst.

Kim Staack Nielsen, MBA, DBA, Chairman

Underskrift - L&HR