Samskabelse bør ikke være et formål i sig selv. Jeg giver dig her mine bedste råd til et godt udgangspunkt for samskabelse.

Af Morten Starup, Lab agent, Innovationlab

Samskabelse er lige nu så varmt et emne blandt landets kommuner, at vi samskaber for samskabelsens skyld alene – og allerede her går det galt for mange. Et vigtigt udgangspunkt til at opstarte et vellykket samskabelses-initiativ er at spørge sig selv og hinanden, hvilke udfordringer og behov samskabelsen skal løse. Jeg er sikker på, at samskabelse er svaret og den metodiske løsning til mange muligheder og udfordringer. Men hvis samskabelse er svaret, er det centralt, at du finder spørgsmålet, du vil finde svaret på, inden du kaster dig ud i det. Dette manglende udgangspunkt og problematikken deri er ligeledes noget, som Anne Tortzen med hendes Ph.d. beskriver således:  

“forskningen viser, at samskabelsesinitiativer ofte igangsættes uden et klart formuleret formål. Det at involvere borgere og lokalsamfund i design og produktion af velfærd opfattes i mange tilfælde som et mål i sig selv”

Anne Tortzen

Når du arbejder med samskabelse som et formål i sig selv, ender du ofte ud i at skabe en usynlig barriere for initiativet og for hvor meget indflydelse, du reelt giver til borgerne etc. Det bliver nemlig uklart, hvor du som udgangspunkt vil hen med initiativet, hvem initiativet kan være relevant for, og det bliver svært at engagere aktører i initiativet. For hvem gider at deltage i et initiativ, som ikke har et relevant og spændende formål? På den måde ender initiativet oftest kun med at give mening for jer selv og i sidste ende, ender du med at have al magten over initiativet – hvilket naturligt nok er ret problematisk i en samskabelsesproces.

For at have det bedste udgangspunkt bliver du nødt til at fokusere på, hvor I skal hen med samskabelsen. Her giver det samtidig mening at inddrage forskellige perspektiver fra borgere, foreninger eller andre medvirkende aktører, så alle relevante parter bliver hørt og en del af udgangspunktet. Denne del af processen er vigtig, da et af grundelementerne i samskabelse er en lyst og nysgerrighed til, at man undervejs lærer fra de andre aktører og løbende bliver klogere og mere specifik på, hvad et givet formål og mål kan være. Disse refleksioner og spørgsmål kan foregå på flere niveauer alt afhængig af, hvor meget eller lidt, du vil zoome ind og ud. Det kan være refleksioner på et større samfundsmæssigt niveau eller med et mere lokalt perspektiv. Men du bliver nødt til at være klar på, hvad du vil opnå med samskabelse. Ellers risikerer du, at ingen kan se eller forstå, hvorfor de skal inddrages, der opstår manglende ejerskab fra de aktører, som du vil involvere, og der opstår forvirring i den afdeling, som skal opstarte samskabelsesinitiativet.

Derfor er mit bedste råd til opstarten af en samskabelsesproces:

  • Vær åben – Skal samskabelsesprocessen have det rette udgangspunkt, starter den allerede fra… ja, starten. Vær åben for alle partneres perspektiver på problematikken og behovet – pointen med samskabelse er netop en anerkendelse af, at andres perspektiver er (mindst) lige så relevante som dine egne.
  • Stil spørgsmål – Til jer selv, hinanden og de mulige aktører, der relaterer sig til muligheden eller problemstillingen. Sådan kan du sikre, at alle føler sig hørt, og at I sammen når frem til det formål, der er mest værdifuldt for alle parter.
  • Mærk efter –  Hvor føler I, at jeres spørgsmål rammer mest motivation og ejerskab? Uden motiverede aktører, der har lyst til at tage ejerskab for projektet, når vi ingen vegne. Så brug det område, der er motivation for, som udgangspunkt for processen.

Vil du vide mere om, hvordan du stiller de rigtige spørgsmål og dermed får det bedste udgangspunkt for din samskabelsesproces, er du altid velkommen til at kontakte mig

Kilde Innovation Lab