Få testet din viden om reglerne for organisering, efteruddannelse og den årlige drøftelse – eller få 5 gode råd til at sætte spot på arbejdsmiljøet. Ny kampagne fra Arbejdsmiljørådet sætter fokus på AMO-reglerne.

Se kampagnefilmen her 

5 gode råd

Kampagnen ‘Sæt spot på arbejdsmiljøet’ består af 5 centrale budskaber med anbefalinger til arbejdspladserne og arbejdsmiljøorganisationerne (AMO). Hvert budskab folder AMO-reglerne ud og forklarer om baggrunden for dem.

1. Styrk samarbejdet i virksomheden
Et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere er vejen til et godt arbejdsmiljø. Brug jeres AMO aktivt og styrksamarbejdet omkring den.

2. Tænk arbejdsmiljø ind i alle aktiviteter
Få arbejdsmiljøet ind i alle jeres aktiviteter – både i planlægning af arbejdsopgaverne, den strategiske ledelse og den daglige drift.

3. Sæt mål for arbejdsmiljøet
Når jeres arbejdsmiljøorganisation holder den årlige arbejdsmiljødrøftelse, så husk både at evaluere, om I har nået målene for det seneste år og sæt nye, konkrete mål for det næste. Det er vigtigt, at alle medlemmer af AMO bidrager.

4. Sørg for at have de rette kompetencer
Når I årligt drøfter jeres arbejdsmiljø, skal I vurdere, om I mangler nogle kompetencer, og om der er behov for yderligere uddannelse og kurser for AMO-medlemmerne. AMO skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen og indholdet i planen i forbindelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

5. Brug den supplerende uddannelse
Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere har ret til to dages supplerende uddannelse det første år. Herefter er det halvanden dag om året. Brug den supplerende uddannelse til at styrke virksomhedens arbejdsmiljøkompetencer og nå jeres arbejdsmiljømål.

Kilde: BFA – Branchefællesskab For Arbejdsmiljø