Som leder må du lære at forstå, hvordan perfektionister ser verden. Og så skal du som leder lære dem, at alt arbejde ikke skal være kunst – det skal være færdigt, påpeger karriererådgiver i IDA Kim Knudsen

Af IDA LEARNING

Der findes ingen gråzoner for perfektionister. For dem er der kun on og off. Det hele skal være perfekt – alt eller intet. Godt nok eksisterer ikke. De er typisk drevet af et lavt selvværd. De vil derfor overbevise sig selv og andre om, at de er gode nok som mennesker – og det gør de ved at vise, at de er dygtige.

Det kræver sin leder at lede en perfektionist – og først og fremmest handler det om at forstå en perfektionists psykologi, siger karriererådgiver i IDA Kim Knudsen.

”De søger anerkendelse som menneske via dem selv som fagpersoner. De vil have 12-taller – ellers kan det være lige meget. Og når de får det, så har de det godt – i kort tid – for præsentationen skal jo gentages, igen og igen,” siger han om den svære opgave som leder.

DET ER IKKE KUNST

Essensen er, at du som leder skal fortælle perfektionisten, at deres arbejde ikke skal være kunst – det skal være færdigt!

”Du får jo som leder et problem, for alle opgaver skal ikke løses til 12-taller. Medarbejderne risikerer at blive alt for dyre, hvis de ikke bliver færdige med opgaverne. Derfor skal lederen vise, hvad standarderne er for opgaven i virksomheden. Det skal være virksomhedens standarder, der gælder og ikke perfektionistens,” siger Kim Knudsen.

Der er mange af IDAs medlemmer, der godt vil give kunderne mere, end de forventer. Men perfektionister skal vide, at det er dyrt altid at give kunderne mere, end de forventer.

”En risiko er også, at perfektionisten ved konstant at levere toppræstationer brænder ud. Derfor skal de lære at håndtere konflikten mellem deres egne og omverdenens krav,” forklarer Kim Knudsen.

Til gengæld skal du som leder huske, at hvis der en opgave, der skal leveres i ekstra høj kvalitet, så er det en god idé at give det til en perfektionist.

RESTITUTION GIVER POTE

Du skal som leder også forklare perfektionisten, at man har brug for at restituere for at levere toppræstationer. En af verdens førende marathonløbere kom til skade og løb ikke i nogle måneder. Derefter vandt han sit næste marathonløb og slog sin personlige rekord, som ikke blevet slået i 12 år.

”Det er lidt ligesom Pernille Blume, der inden OL havde mistet lysten til at svømme – hun havde holdt en pause – og endte med at vinde OL-guld. Derfor skal lederen, der leder perfektionister sørge for, at de får restitueret. Når de ikke selv kan sige stop, skal du kunne gøre det som leder – og husk så at sige, at de jo præsterer endnu bedre efter en pause,” siger Kim Knudsen.

FLYT TIL OPTIMALIST

Som leder skal du altså lære langsomt at flytte medarbejderens bevidsthed til optimalist. Altså at nå det bedste resultat under de givne mulighedsbetingelser.

”Vi skal have perfektionisten til at arbejde indenfor nogle rammer – det må koste det og det, tidsrammen er sådan og sådan – som de kender. På den måde kan følelsen af nederlag blive til det muliges kunst,” siger Kim Knudsen.

Optimalisten er det, Kim Knudsen kalder, sin egen bedste ven. Når de ikke lykkes, siger de: ”Det er okay godt gået, og havde jeg haft mere tid, var det blevet bedre.” De har en positiv indstilling.

”En perfektionist afviser nederlag – en optimalist accepterer dem som en naturlig del af livet. Det er det du som leder skal forsøge at få dem til at forstå,” siger Kim Knudsen.

HVAD ER EN PERFEKTIONIST?

En perfektionist er et menneske, som ser verden i dens yderpunkter: sort/hvidt – “godt nok! eksisterer ikke som en mulighed for dem. Perfektionister har en intens frygt for at fejle. De forstår ikke, at alle mennesker fejler – og det er måde at lære på.

Det perfektionistiske menneskes standarder ligger uden for enhver rækkevidde og rimelighed. De stræber efter det umulige – og de måler deres værd i form af produktivitet og præstationer.

”Men en god chef kender sig selv, sine styrker og svagheder. Når du så møder perfektionisten, ved du, hvad der rumsterer i hovedet på den person, så du meget skarpt kan opsætte standarderne for opgaveløsningen,” siger Kim Knudsen.

Det kan godt være, at perfektionisten synes, at de mål er for lave – fordi perfektionisten hele tiden jagter det perfekte. Derfor kan det tage år at flytte perfektionisten tankegang. For på trods af objektive succes’er er perfektionisten aldrig tilfreds.

OPBYG MOD HOS PERFEKTIONISTEN

Det handler om at få opbygget mod hos perfektionisten. Du skal dybest set oplære medarbejderen i at se, at der noget, der ikke lykkes. Mod til at mislykkes.

”Perfektionisten skal lære at føle selvværd – også selvom det ikke lykkes – fordi de i det mindste prøvede. De har brug for en stærk leder, som de kan føle sig tryg ved. Lederen skal vise, at fejl anerkendes, så perfektionisten ikke skal piske sig selv med dem,” siger Kim Knudsen.

SÅDAN TACKLER DU PERFEKTIONISTEN

Karriererådgiver Kim Knudsen fra IDA kommer her med otte råd til ledere, der har perfektionister blandt medarbejderne:

  1. Opsæt klare og realistiske mål og succeskriterier
  2. Signalér at fiasko er en mulighed og at det er acceptabelt
  3. Ikke alle opgaver er lige vigtige
  4. Pointer, at det er virksomhedens standarder, der gælder
  5. Fejr succes’erne – for en perfektionist varer glæden ikke længe
  6. Flyt medarbejderens bevidsthed fra perfektionist til optimalist
  7. Husk der er ingen, der forventer, at du er psykolog
  8. Opbyg medarbejderens mod

Kilde: IDA