Trættende ledermøder er gift for organisationen. Jeg møder næsten ingen ledere, som ikke ønsker sig færre og kortere ledermøder. Mange sætter mindre tid af for at tvinge sig selv til skarphed. Uden held. Èn-til-en-møder kan heller ikke erstatte ledermøderne. Faktisk er der kun to greb, der meningsfyldt kan sættes i stedet

Af Wenche Strømsnes, BetterMeetings

Én-til-en møder kan ikke erstatte ledermøde

Dette er nemlig en helt anden arena, som har sit helt eget formål. Det ville i øvrigt være alt for dyrt, hvis ledelse skulle bedrives gennem disse møder. Der er brug for én-til-en møder, fordi de er velegnede til sager, der ikke kræver koordinering. Men de erstatter på ingen måde det, der bør ske på et ledergruppemøde.

To greb til færre og kortere møder

Når en ledergruppe mødes, er det for at koordinere. Det skaber bedre beslutninger, der er lettere at føre til virkelighed. Man skal derfor være varsom med at skære for hårdt i ledermøderne. Oplever du eller dine deltagere møderne som trættende og slidsomme, kan du vende det. Men det kræver en del arbejde. Der er to greb, der kan reducere mængden af ledergruppemøder uden at forringe værdien:

  1. Du kan holde faste ordinære møder og sikre en disciplin, hvor strategiske og taktiske sager håndteres her.
  2. Du kan justere den enkelte leders mandat, så han får større handlerum og mindre skal koordineres.

Faste ordinære ledermøder giver ro. De:

  • ligger på et bestemt tidpunkt på måneden eller året og aflyses aldrig,
  • hænger sammen med den løbende ledelsesrapportering,
  • følger et strategisk årshjul og
  • indeholder sager af strategisk og taktisk karakter, der kræver koordinering.

Stort handlerum kræver stor klarhed. En del koordinering kan undgås ved at være på forkant.

  • Brug de ordinære møder til at koordinere de opgaver, der ligger forude.
  • Brug tid én-til-en på at afklare mål, spilleregler og metoder.
  • Giv slip og giv plads.

Prøv derfor dette på dit næste møde:

Find mindst et punkt på dagsorden, som ikke ville have krævet koordinering, hvis din mødedeltager havde et tydeligere handlerum.

Optimer jeres ledermøder!

Vi bruger meget tid på møder og af og til også meget spildtid. Teglkamp & Co. har udviklet et ½-dags seminar, som sætter fokus på jeres møder, på at gøre dem bedre, mere relevante og interessante at deltage i læs mere her

Kilde: Teglkamp & Co.