Ansatte, der føler sammenhæng i deres arbejdsliv, sover bedre om natten og har lettere ved at håndtere rollekonflikter på arbejdspladsen, mens ansatte, der ikke oplever sammenhæng, oplever søvnforstyrrelser og føler sig trætte.

Af Anna Lea Landsted, Videncenter for arbejdsmiljø 

Rollekonflikter og rolleuklarheder på jobbet kan give søvnproblemer og føre til, at man oplever mobning på arbejdet og generelt oplever et dårligere helbred, fordi den manglende søvn betyder, at man ikke får restitueret. Det viser et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Studiet viser også, at medarbejdere, der føler sammenhæng i deres arbejdsliv, sover bedre om natten, selvom de oplever rollekonflikter på arbejdspladsen. I studiet fokuserede forskerne på to forhold. For det første om der er en sammenhæng mellem rollekonflikter på jobbet og dårlig søvn. Og for det andet om Sense of Coherence, SOC, og det vil sige, om det, at man helt overordnet føler sammenhæng i sit arbejdsliv, har indflydelse på søvnen.

– Vi ved, at rollekonflikter og rolleuklarheder kan være forløbere for mobning på arbejdspladsen, men har det også betydning for helbredet? Det var vi interesserede i at undersøge, og her er søvn en godt parameter. Søvn har en helbredseffekt, fordi god søvn er den bedste måde, vi kan restituere os på, siger professor i Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, KU, Åse Marie Hansen, der står bag undersøgelsen.

Dårlig søvn og stress

Studiet brugte spørgeskemadata fra i alt 1.569 personer indsamlet i henholdsvis 2006 og 2008 fra både private og offentlige virksomheder. Det er en del af en større kortlægning af sammenhængen mellem mobning, søvnproblemer og sygefravær og et samarbejde med KU, NFA, Nordsjællands Hospital, Aalborg Universitet og Lunds Universitet. Forskerne har arbejdet ud fra følgende fire hypoteser:

  • Rolleuklarheder og rollekonflikter på arbejdspladsen fører til søvnproblemer.
  • Medarbejdere med søvnproblemer har flere rollekonflikter og rolleuklarheder to år senere.
  • SOC modererer sammenhængen mellem rolleuklarheder og rollekonflikter på arbejdspladsen og dårlig søvn.
  • SOC lægger en dæmper på den formodede sammenhæng mellem rolleuklarheder og rollekonflikter og dårlig søvn.

– Vores studie viser, at der er en sammenhæng mellem dårlig søvn og rolleuklarheder og rollekonflikter på arbejdspladsen og omvendt, men det interessante i denne sammenhæng er, at de, der føler sammenhæng i deres arbejdsliv (SOC), har lettere ved at tackle rollekonflikter og rolleuklarheder på jobbet og oplever færre søvnproblemer end de, der har en lav SOC, og som både oplever forstyrret søvn og problemer med at vågne, siger professor Åse Marie Hansen. Hun tilføjer, at studiet er det første af sin art i Danmark og internationalt, og det kan der være en grund til:

– Normalt tænker man måske ikke på, at rollekonflikter på arbejdspladsen kan påvirke vores helbred, men det ser altså ud til at have en effekt, og når man ved det, har man mulighed for at sætte ind tidligere over for rolleuklarheder og rollekonflikter og hermed forhindre, at det udvikler sig til for eksempel mobning, siger Åse Marie Hansen.

Kildehenvisning 
– Hansen Å, Gryderup M, Rugulies R, Conway P, Garde A, Török E, Mikkelsen E, Persson R, Høgh A. A cohort study on self-reported role stressors at work and poor sleep: does sense and coherence moderate or mediate the associations. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2018.

– Nabe-Nielsen K., Gryderup M., Lange T., Andersen J., Bonde J., Conway P., Garde A, Høgh A., Kaerlev L., Rugulies R., Hansen Å. The role of poor sleep in the relation between workplace bullying/unwanted sexual attention and long-term sickness absence. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2016.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø