Færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. Sådan lyder det, når regeringen i dag lancerer nye mål, der sætter retningen for socialpolitikken fremover. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger: ”Vi skal sikre, at alle bliver en del af fællesskabet. Ingen må stå udenfor. Vi skal give den enkelte det bedste afsæt for at nå længst muligt. Derfor sætter regeringen i dag 10 mål for social mobilitet. Målene handler om at se individets særlige værdi, behov og egenskaber. Målene skal sikre, at vi gør det, der virker og får potentialet frem i det enkelte menneske” Social- og indenrigsminister Karen Ellemann. De 10 nye sociale mål favner bredere og omfatter også grupper af mennesker, der ikke var omfattet af den tidligere regerings sociale mål – fx mennesker med handicap eller psykiske vanskeligheder.

Læs mere på: SOCIAL OG INDENRIGSMINISTERIET