Hvordan ser din arbejdsplads ud oven på corona? Det kræver reboarding at vende tilbage, hvor alle skal godt ombord igen. Jeg viser dig hvordan.

Skrevet af Morten Starup, Lab Agent, Co-creation by Innovation Lab

Under corona har I arbejdet på helt nye måder og tillært jer nye vaner, rutiner og adfærd. Mange af disse er helt ukendte for jer som afdeling, projektgruppe eller team, da I har siddet meget afskærmet af hinanden. Men nu hvor flere begynder at samles på arbejdspladsen igen og har en ‘blended’ tilgang til arbejdet, hvor man kan arbejde fysisk og/eller digitalt, er det vigtigt at sørge for, at jeres medarbejdere kommer godt tilbage, så I kan skabe en fælles arbejdsplads. Det er derfor tid til at kigge på, hvordan jeres arbejdsplads og arbejdskultur skal se ud, og hvordan den skal gentænkes for at rumme jeres læring fra coronatiden, jeres nye måder at arbejde og samarbejde på.

I kan se tiden med corona og hjemmearbejdet som den kendte isbjergs-model fra Edward Hall. De synlige elementer har primært været jeres skærmbilleder og jeres ageren på dem. Under skærmen er der opstået nye måder at arbejde og samarbejde på, nye værdier og behov, nye måder at se en arbejdsplads på og nu er tiden kommet til, at I kigger på de nye måder, I skal arbejde på. Hvis ikke I giver plads til det, opstår der modstand, en følelse af et manglende fællesskab og forvirring og I går glip af den vigtige læring, som er opstået under corona. Derfor skal du som leder, chef eller koordinator handle proaktivt og gennemtænke processen for, hvordan folk kommer bedst tilbage.

Jeg giver her 4 gode råd til, hvordan I får reboardet medarbejderne og får trukket den gode læring fra arbejdslivet under corona frem, og hvordan I sammen får den nye adfærd og kultur op til overfladen.

1. Genstart med omtanke

Det er ikke de samme medarbejdere, der vender tilbage efter coronakrisen. I skal se jeres medarbejdere som nogle, der under corona hurtigt har måtte skabe og tilvænne sig nye vilkår, nye arbejdsprocesser og en ny arbejdsrytme. Når de møder op på arbejdspladsen, skal de igen være med at skabe nogle nye processer for, hvordan man arbejder og er sammen på arbejdspladsen. Der er derfor opstået et behov for en reboarding, hvor man nøje overvejer, hvordan man griber processen an, så alle kommer godt tilbage.

2. Design en reboarding proces

Det giver derfor rigtig god mening at designe og planlægge en proces til, når medarbejdere møder fysisk ind på arbejde igen. Her kan der sættes fokus på at skabe rum og plads til de nye rutiner, adfærd, relationer og vaner, som er med til at genskabe jeres arbejdsplads og arbejdskultur. Når du designer reboarding processen, kan du med fordel overveje:

  • Hvad er formålet med reboardingen? F.eks. at få alle godt tilbage på arbejdspladsen.
  • Hvem skal deltage, og hvordan skal de deltage? F.eks. har du indtryk af, at nogle medarbejdere har nogle nye behov, som det giver god mening at fremhæve? Er der nogle nye ansatte, som ikke har været en del af den fysiske arbejdsplads før?
  • Hvordan skal medarbejderne engageres? Er det til en workshop, 1:1 samtaler eller arbejdsgrupper?
  • Hvilke værdier skal reboarding processen baseres på? F.eks. er det vigtigt, at der etableres en psykologisk tryghed, hvor medarbejderne kan sige alle deres behov og holdninger? Eller skal processen være mere kreativ og åben, hvor I idéudvikler og finder de gode idéer til jeres “nye” arbejdsplads og arbejdskultur?

3. Informer dine medarbejdere og inviter dem godt tilbage

Når man skal omstille sig til nye vilkår på ens arbejdsplads, kan det skabe uro og anspændthed omkring, hvordan det kommer til at blive at vende tilbage. Informer derfor jeres medarbejdere eller kollegaer om, at I vil hjælpe dem bedst muligt tilbage ved, at I har lavet reboarding proces. Det skaber tryghed, at man ved, at der er tænkt over de nye vilkår – og på den måde viser I, at I vil invitere dem godt tilbage. Her kan I med fordel fortælle dem om den gode intention og dele planen og processen for reboardingen, så de har et overblik over, hvordan I tager hånd om deres tilbagekomst.

4. Igangsæt aktiviteter

Der er mange måder, som I kan udføre en reboarding proces på. I kan vælge at holde en eller flere workshops, hvor I sætter fokus på, hvordan I som afdeling, team eller arbejdsplads bedst kommer til at samarbejde og have plads til arbejde selvstændigt og uforstyrret på jeres egne projekter og opgaver. I kan også gribe processen mere kreativt an med opgaver, hvor I f.eks. beder medarbejderne om at komme med en “metaforisk flyttekasse”, som de til en workshop skal “pakke” ud. Flyttekassen kan symbolisere den nye læring og de nye gode vaner, som man ønsker at tage med tilbage på arbejdspladsen.

Er du nysgerrig på, hvordan du bedst får sat gang i din reboarding af arbejdspladsen, faciliterer jeg sammen med min kollega, Louise Vinther, en proces, der får dig godt tilbage på arbejde. Du kan læse mere om hvordan lige her. Derudover er du meget velkommen til at kontakte mig på: mortenstarup@ilab.dk eller 30311553.