Målet med dette værktøj er at skabe forståelse af kerneopgaven i jeres arbejdsfællesskab. Med en fælles forståelse bliver det lettere at blive klarere på jeres prioriteringer: Hvilke opgaver haster mest og er vigtigst, når det brænder på? Hvad skal vi prioritere, når der er flere opgaver, end vi kan nå?

I kan også bruge den fælles forståelse til at kende og styrke jeres aftaler om samarbejdet til at løfte kerneopgaven.

På den måde viser værktøjet nye veje i arbejdet med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor arbejdsmiljøarbejdet kobles tæt til udførelsen af kerneopgaven. Og hvor opgaveløsningen og samarbejdet om dette kommer i fokus. Det kan både bidrage til at styrke oplevelsen af mening i arbejdet, indflydelse og social støtte samt til passende krav i arbejdet.

Hent værktøj her

Kilde: Branche Fælleskab Arbejdsmiljø – BFA