Lederens evne til at håndtere konflikter er det spørgsmål blandt alle undersøgelsens 60 enkeltspørgsmål, der har den allerlaveste temperatur. Medarbejderne vurderer, at ledere i høj grad undgår eller ikke evner at håndtere konflikter på arbejdspladsen. Det kan være svært at tage lederansvaret på sig, når det kræver, at man træder ind i et konfliktfyldt eller et på anden måde vanskeligt rum.

Artiklen er udgivet af Krifa fra rapporten “Når ledelse skaber arbejdslyst, 2017”, s. 41-46

I undersøgelsen kan vi se et mønster i ledernes største udfordringer. Konfliktskyhed, manglende empati og manglende overblik er udsagn, der ofte går igen i beskrivelse af lederen hos utilfredse medarbejdere.

Mere ledelse men på en ny måde

Hvad ligger der bag den relativt stor forskel på, hvor lederne klarer sig bedst, og hvor de er mest udfordret? Ser vi på de områder, hvor lederne i undersøgelsen bliver bedømt bedst, så handler det i høj grad om frihed og inddragelse, det relationelle forhold til lederen, anerkendelse og at medarbejderen oplever altid at kunne gå til sin leder.

Lederen skal tætter på ledelsesansvaret

Anders Trillingsgaards råd er ikke, at lederne skal droppe frihed, inddragelse og involvering, men han påpeger, at de skal tættere på ledelsesansvaret. Man kan efter hans vurdering godt med en moderne ledelsesstil gå tættere på uden at stramme grebet, men med det ærinde at ramme rigtigt. Læs mere 

Ledelse er noget vi producerer sammen

Anders Trillingsgaard mener, næste skridt i udviklingen er at se ledelse som noget, medarbejdere og ledere producerer sammen. At det er noget, vi har en fælles interesse i. Det giver mulighed for en ny lederrolle, som hverken dikterer det hele, men som heller ikke giver slip og bare giver anerkendelse og frihed. ”Det er ikke alle ledelsesopgaver, der skal løses af lederen – men der er ikke det samme som at sætte alt frit,” siger han.

For Anders Trillingsgaard handler ledelse i bund og grund om at sørge for, at der er kurs, koordinering og commitment, og det er lederen, der er fuldtidsansat til at sikre dette. Det nye er, at vi nu har højt kompetente medarbejdere, som gerne vil tage et langt større ansvar.

Der ligger et stort skifte i at holde op med at tænke ledelse som noget, der er bygget ind i lederne. Og alt det, lederne gør, er ledelse. ”Hvis vi skal kunne fungere i nogle af de her nye ledelsesopgaver, og hvis vi skal kunne give både fleksibilitet, frihed og produktivitet, så er vi faktisk nødt til at tænke ledelse som noget, vi producerer sammen. For så er der mange flere, der kan tage ansvar, og så kan vi få mere ledelse med de samme kræfter,” påpeger Anders Trillingsgaard.

Lederens klassiske udfordringer

Jacob Lejbowicz kan på mange måder genkende resultaterne fra undersøgelsen fra sin hverdag. I dag er han ledelseskonsulent og professionel arbejdsglæde skaber, men han trækker også på en viden fra sine 15 år som leder.

Skal Jacob Lejbowicz pege på de tre største udfordringer, som direktører og HR-chefer oftest peger på hos deres mellemledere, så er det, at:

1. lederen ikke tager ansvar

2. leder ikke formår at træde i karakter

3. lederen ofte er konfliktsky

Disse tre udfordringer er set fra Jacob Lejbowicz synspunkt helt essentielle for ledelse – og særligt i forhold til det at skabe arbejdslyst. ”Ledere har det ikke altid nemt med at tage ansvar, selvom vi har de bedste intentioner, når vi træder ind i rollen som leder. Og præcis det er udfordringen. Vi tror, det er en rolle, vi skal udfylde. En rolle som har en helt bestemt adfærd tilknyttet,” siger han. Læs mere 

Lederen skal være sig selv 

Jacob Lejbowicz er det bedste råd, at ledere skal forstå, at de skal være sig selv: ”Vi skal ikke træde ind i en bestemt rolle og frygte at gøre noget galt, men stole på vores værdier, og at det, vi vurderer, er det rigtige. Og selvfølgelig skal vi sparre med andre, men vi skal starte med at have tillid til os selv,” siger han. Jacob Lejbowiczs overbevisning er, at ledere ikke skal gøre det ens. ”Vi skal udfordre tingene, gøre det skæve, for det er der, arbejdspladsen virkelig får værdi for sine lønkroner. Når vi er os selv som ledere, er vi nysgerrige og ægte i vores handlinger, og det kan andre mærke,” siger han.
Læs resten af artiklen her

Kilde: Artiklen er udgivet af Krifa fra rapporten “Når ledelse skaber arbejdslyst, 2017”