En medarbejder, der groft tilsidesatte en intern gavepolitik, kunne bortvises. Det har opmanden netop slået fast i en sag, hvor medarbejderen over en årrække havde foretaget en række private indkøb hos og modtaget gaver og gratis arrangementer fra leverandører. Bortvisningen var berettiget, uanset at medarbejderens leder også havde handlet i strid med gavepolitikken.

Skrevet af Anders Etgen Reitz, Advokat & Partner, Pia Mark, Advokat, Søren Hessellund Klausen, Advokat & Partner, IUNO

Sagen drejede sig om en medarbejder i en styrelse, der var ansat som ejendomstekniker med ansvar for blandt andet indkøb af IT-udstyr. I forbindelse med en anonym henvendelse blev ledelsen imidlertid opmærksom på, at en række medarbejdere uberettiget havde modtaget fordele fra leverandører. Som følge heraf blev der iværksat en undersøgelse, der afslørede medarbejderens gentagne overtrædelser.

Ledelsen besluttede herefter at bortvise medarbejderen. Bortvisningen var blandt andet begrundet i, at medarbejderen over en toårig periode havde foretaget private køb via egen konto hos en leverandør svarende til over kr. 10.000 til rabatpris. Samtidig havde han over en treårig periode modtaget årlige vingaver samt deltaget i en række begivenheder betalt af leverandøren, herunder et gokart-arrangement, ølbrygningsarrangement, en øl festival og flere frokoster. Det fremgik klart af den interne gavepolitik, at medarbejderne som udgangspunkt ikke måtte modtage gaver, herunder at enhver gave som udgangspunkt skulle returneres, medmindre værdien var under kr. 30 eller hvis gaven var udtryk for en sædvanlig lejlighedsgave. Gavepolitikken blev årligt indskærpet overfor styrelsens medarbejdere.

Medarbejderen fastholdt, at bortvisningen var uberettiget, fordi han aldrig havde fået en forudgående påtale eller advarsel. Samtidig gjorde medarbejderen gældende, at hans teamleder også havde deltaget i flere af arrangementerne, og at teamlederen havde været indforstået med vingaverne. Endelig pegede medarbejderen på sin høje anciennitet på 27 år, samt at flere af forholdene lå flere år tilbage.

Spørgsmålet for opmanden var derfor, hvorvidt der var tale om en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at overtrædelserne berettigede medarbejderens bortvisning.

Medarbejdere er selv ansvarlige for at overholde interne politikker

Opmanden fastslog først, at medarbejderen burde have været klar over, at han ved at modtage de økonomiske fordele groft havde overtrådt den interne gavepolitik. Det fremgik nemlig blandt andet af styrelsens undersøgelser, at medarbejderen kendte til gavepolitikkens lave beløbsgrænse.

Herefter vurderede opmanden, at medarbejderen havde udført væsentlige private indkøb til rabatpris og havde modtaget de årlige vingaver. Opmanden bemærkede også, at de arrangementer, som medarbejderen havde deltaget i, havde haft begrænset eller intet fagligt indhold. Det forhold, at medarbejderens teamleder havde haft kendskab til og deltaget i overtrædelserne, ændrede herefter ikke på, at der samlet set var tale om en så grov overtrædelse af gavepolitikken, at bortvisningen måtte anses for berettiget. Hverken medarbejderens lange anciennitet eller det, at nogle overtrædelser lå flere år tilbage, ændrede herpå.

IUNO mener

Sagen viser, at medarbejdere har et selvstændigt ansvar for at overholde de af virksomheden fastsatte interne politikker. Uanset, at en medarbejders nærmeste leder har været medskyldig i grove overtrædelser, afskærer det dermed ikke virksomheder fra berettiget at skride til bortvisning.

IUNO anbefaler, at virksomheder udarbejder en intern gavepolitik og sikrer, at medarbejdere bliver gjort tydeligt opmærksomme på politikken, og at den håndhæves i praksis. Sager om bortvisning er dog som altid konkret begrundede, og virksomheder bør derfor altid søge juridisk rådgivning, inden der bliver truffet beslutning om bortvisning.

[Faglig voldgiftssag 2020-132 af 8. juni 2020]

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden – Tilmeld dig vores nyhedsservice her.

Kilde: Jurainfo.dk