Det er ikke nyt at bruge data til at drive og vækste forretning. Men har du helt tjek på, hvordan du bedst muligt udnytter dine data?

Skrevet af Louise Vinther, Lab Agent hos Innovation Lab.

Du har hørt det før: “Du skal bruge data til at drive din forretning, hvis du vil være med på beatet i fremtiden”! Det er anerkendt, at dataanvendelse har et stort vækstpotentiale. OECD vurderer eksempelvis, at stort set alle sektorer kan øge produktiviteten med 5-10 % gennem datadreven innovation. Gevinsterne ved øget dataanvendelse er højere produktivitet, mere omkostningseffektive processer, færre fejl i processen, lavere udviklingsomkostninger, nye forretningsmodeller og bedre indtjening. What’s not to like?

Men som ved alt andet er der også et “men”… Der er sket en en eksplosiv vækst i mængden af data, og mulighederne til at bruge data til at udvikle på sin forretningsmodel samt sine produkter og services bliver flere og flere og bedre og bedre. Og det kan være svært at bevare overblikket. Selvom de fleste er med på, at brugen af data i forretning er det nye sort, så viser tal fra Danmarks Statistik, at det kun er 12 % af de danske virksomheder (med mindst 10 ansatte), som anvender data fra eksempelvis sociale medier eller egne data fra devices og sensorer. Det er nemlig lettere sagt end gjort at øge ens dataanvendelse i virksomheden.

Hvad er problemet?

De fleste oplever barrierer, når de beslutter sig for at tage skridtet mod mere brug af data. Ifølge Erhvervsstyrelsens undersøgelse om barrierer for virksomheders dataanvendelse, er der flere barrierer, man skal være opmærksom på, når dataanvendelse skal være en del af virksomhedens dagligdag. For det første kan virksomheden være en forhindring i sig selv. Mange virksomheder oplever nemlig, at det kan kræve kulturelle eller organisatoriske omstillinger, hvis man vil bruge data i ens forretning. Man skal måske arbejde på en ny måde og i et nyt team. Og det kræver hårdt arbejde! For det andet er det ofte en forhindring, at man mangler viden om data – og mangler viden om værdien af data. Og hvis du ikke forstår, hvordan dataanvendelse skaber værdi, hvorfor skulle du så have lyst til at omlægge din dagligdag og arbejde med det? Og hvordan skal du kunne følge med? Verden er i konstant forandring, og der kommer hele tiden nye teknologier, du skal forholde dig til – cloud-løsninger, internet-of-things, big data og robotteknologi. Men hvad er det helt præcist, at det er? Og hvordan er det helt præcist, det kan skabe værdi på din arbejdsplads? 

Det allervigtigste er at få kortlagt, hvor dataen kan komme jer til gode. I skal få kortlagt, hvor det kan hjælpe jer med at optimere – og hvor det kan give jeres medarbejdere mere tid til andre og mere relevante opgaver. Når du har fået den analyse på plads, så er du langt. Men stadig langt fra i mål. 

Hvordan bliver din forretning datadreven?

Når du har forstået, hvad datadrevet forretning kan, og hvordan det kan hjælpe dig, er arbejdet langt fra ovre. Det kræver kulturelle og organisatoriske omstillinger, hvis dataanvendelse skal blive et iboende element i din virksomheds forretning. Det vil betyde, at du skal samarbejde på tværs af forretningsområder og med forskellige faggrupper – som du måske ikke er vant til – fordi forretningsgangene og arbejdsopgaverne ændrer sig. Større fokus på data kan betyde, at nogle processer bliver automatiseret, og at stillinger måske dermed nedlægges – og nye oprettes. Men datadrevet forretning er ikke ensbetydende med, at dine medarbejdere bliver overflødige! Det er bare andre opgaver, der vil komme i fokus. Der bliver endnu mere tid til at skabe værdi for kunderne, når andre processer bliver automatiseret. Det kræver dog en massiv indsats og en plan, hvis medarbejderne skal føle sig trygge i den proces, hvor deres vante opgaver måske bliver taget fra dem, og nye opgaver kommer til.

Og så lander vi her. Du er med på, at en datadrevet forretning er fremtiden, og at dataanvendelse er startskuddet til netop dét. Men hvad gør du herfra? Jeg har givet mine bedste bud til, hvordan du – med medarbejderne ved din side – arbejder dig hen mod at blive en datadrevet forretning. En optimal proces kunne se således ud:

  1. Kortlæg. Lav en analyse, som giver dig overblikket over, hvor datadreven forretning giver mening for dig – og hvordan det konkret kan se ud.
  2. Lav en plan. Lav en analyse, der viser, hvordan det påvirker dine medarbejdere. Du skal have et overblik over, hvor dine medarbejdere rammes, og hvad de nye arbejdsopgaver bliver, hvis implementering af data skal blive en success.
  3. Gør plads til spørgsmål. Gør det helt klart, hvem der driver processen, så alle har et sted at gå til, hvis man har spørgsmål. Uvisheden kan ofte være din værste fjende.
  4. Inddrag medarbejderne. Du er nødt til at inddrage medarbejderne aktivt i omstillingsprocessen, som brugen af data i forretning ofte medfører. Medarbejderne skal være med til at sætte sit præg på de nye arbejdsgange – og få sat ord på, hvor deres kompetencer nu skaber værdi.

Vi ved, det er lettere sagt end gjort. Vi har derfor sammensat et team, der har kompetencerne til at hjælpe dig med netop dette – at gøre din data til virkelighed.

Ønsker du inspiration, eller vil du høre mere om, hvordan du kan optimere din brug af data, og hvordan du gør den til virkelighed, så tøv ikke med at kontakte os!

Kilde: Innovation Lab.