Vores undersøgelse viser, at dimensionen Opmærksomhed og feedback har en relativt høj effekt på arbejdslysten. Til gengæld oplever danskerne ikke, at det går så godt for lederen med at udleve denne dimension. Temperaturen er den næst laveste blandt de fire dimensioner.

Artiklen er udgivet af Krifa fra rapporten “Når ledelse skaber arbejdslyst, 2017”, s. 23-24

TASKING, TENDING, TRUSTING

For ledelsesrådgiver og forskningschef, Anders Trillingsgaard, handler opmærksomhed og feedback blandt andet om den ledelsesmæssige støtte og dialog, som løbende bør være i forhold til medarbejderens arbejdsopgaver. Det er lederens ansvar, at medarbejderen har de opgaver og det ansvar, der matcher kompetencer og erfaring. Lederen skal i dialogen sikre tydelig forventningsafstemning og mål for opgaven samt hjælpe til at operationalisere komplekse opgaver. Lederen skal skabe et tillidsrum og løbende sikre, at medarbejderen har de rette betingelser for at lykkes. Lederen skal være tæt nok på til at kunne skabe det rigtige match og i løbende dialog med medarbejderen vurdere, hvornår ansvarsrummet kan udvides. Læs mere

Tasking handler om at identificere de opgaver, der matcher medarbejderes kompetencer samt at afstemme forventninger til resultatet. Tending handler om løbende at sikre de rette betingelser for, at medarbejderen kan lykkes. Mens Trusting handler om tillidsrummet mellem medarbejder og leder i forhold til opgaven, medarbejderens kompetencer og mandat samt muligheden for faglige sparring og hjælp fra lederen.

FOKUS PÅ RELATION, EMPATI OG HJÆLPSOMHED

Spørger vi direktør i Center for Mental Robusthed, Eva Hertz, hvor lederens primære fokus bør være, handler det i høj grad om at skabe gode og nære relationer til medarbejderne, samt om evnen til at udvise empati, hjælpsomhed og indlevelse. Det hænger blandt andet sammen med, at man som medarbejder kan overkomme mere, hvis man oplever, at man ikke står alene med udfordringerne og ved, hvor man kan søge hjælp og støtte, hvis det er nødvendigt. Læs mere

Panelet om: Opmærksomhed og feedback 

Teoretikeren Michael Nørager, PH.D og Lektor på Aarhus Universitet

I forhold til denne dimension får vores klassiske rapporteringssystemer og økonomiske nøgletal alle mulige problemer. For hvad er opmærksomhed, og hvordan måler vi det? Vi har ingen incitamentstrukturer, der hænger sammen med opmærksomhed. Det er et begreb, som den klassiske ledelse vil beskrive som meget diffust. Og når vi ikke kan måle den, så mister opmærksomheden lige netop opmærksomhed. Og når noget taber fokus, så forsvinder det, for så vinder den automatiserede vanetænkning.

Jeg forstår godt, at temperaturen på opmærksomhed er lav i undersøgelsen. For vi bliver jo hele tiden væk fra hinanden. Vi er ved at udvikle os til et samfund, der kronisk lider af mangel på opmærksomhed. Der er mange ledelsesstudier, der peger på, at lederen hele tiden er på vej til det næste. Det er en kæmpe udfordring for lederen at sige: ”Stop. Jeg er godt nok på vej til et vigtigt møde, men måske er den allerbedste investering, jeg kan gøre, at blive lige her sammen med jer to medarbejdere og tale videre og være tilstede”. Opmærksomhed er en muskel, der kan trænes. Det er et karaktertræk, jeg finder ved de mest karismatiske mennesker, jeg kender. Deres evne til at være til stede i øjeblikket – lukke alt andet ude og connecte. Læs mere 

Kilde: Krifa, Artiklen er udgivet fra rapporten “Når ledelse skaber arbejdslyst, 2017”,