I dag bliver der stillet flere diagnoser end tidligere, og det sender mere medicin i omløb, som kan bruges til andet end at kurere sygdomme.

Af Sarah Kirkemoe Galán, Videncenter for Arbejdsmiljø

Når presset øges på studiet eller jobbet, føler nogle sig nødsagede til at bruge medicin eller rusmidler for at øge deres præstation.

Antidepressiv medicin for at kunne møde op, ADHD-medicin for at øge præstationsevnen, eller hash for at kunne slappe af og sove efter en stresset dag.

En række danskere føler behov for at bruge medicin eller rusmidler for at kunne overskue job eller studie, viser undersøgelser. Forskning fra Aarhus Universitet peger på, at det i studerendes tilfælde ofte handler om at klare et voksende pres.

Medicin i omløb hos fremtidens arbejdskraft 

Der findes ikke tal på, om præstationsfremmende brug af medicin eller rusmidler er stigende i Danmark, men international forskning indikerer en gradvis normalisering af det at bruge receptpligtig medicin til andre formål end at kurere den sygdom, medicinen er udskrevet til. Det fortæller Jeanett Bjønness, der er ph.d og adjunkt ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet og forsker i unges brug af medicin til optimering på studiet.

– En del forskning peger på, at den dokumenterede stigning i diagnoser gør, at der er mere medicin blandt unge, og at ikke-medicinsk brug således også stiger. Mange af de unge, vi har talt med, får eller køber medicinen af venner og bekendte, hvilket støtter denne hypotese, siger Jeanett Bjønness.

I DJØF’s studielivsundersøgelse fra 2017 svarer syv procent af de studerende, at de har anvendt præstationsfremmede midler i forbindelse med deres uddannelse, fortæller Jeanett Bjønness og uddyber:

– Blandt kvinderne er den mest brugte medicin betablokkere – en hjerte- og kredsløbsmedicin – for at modvirke eksamensangst, mens flere mænd bruger ADHD-medicinen Ritalin for at kunne koncentrere sig og præstere bedre. Mine kvalitative undersøgelser understøtter dette mønster. Der er også enkelte unge i mit materiale, som betragter det at tage antidepressiv medicin som præstationsfremmende, forstået sådan at det tillader dem at komme i skole. Nogle unge bruger også cannabis som en måde at falde ned på efter en stresset dag, og for at kunne sove og dermed være klar til næste dag.

Strategi til at håndtere pres

Jeanett Bjønness understreger, at det er meget individuelt, hvorvidt den enkelte unge normaliserer sin præstationsfremmende brug af rusmidler.

– De fleste mener, at de burde kunne klare sig uden, men at presset er så stort, at de føler, de bliver nødt til at bruge medicinen for at følge med og opnå de resultater, de ønsker, siger Jeanett Bjønness.

I en ny undersøgelse foretaget af YouGov for MetroXpress svarer 11 procent, at de inden for de seneste tre måneder har brugt rusmidler som beroligende eller antidepressiv medicin, alkohol, hash eller kokain for at kunne klare deres job eller studie. Og blandt arbejdstagere er det vores stadig mere konkurrenceprægede samfund og arbejdsmiljø, der fordrer brugen af præstationsfremmende lægemidler, påpeger forskere i en artikel skrevet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA. Samtidig viser uddannelsesforskning fra såvel Danmark som udlandet, at mange unge studerende føler et øget pres, blandt andet på grund af tiltag som den fremdriftsreform, der skal reducere studietidsforsinkelser på de videregående uddannelser.

– Det er ikke utænkeligt, at det at bruge medicin kan være en af de strategier, nogle unge vil bruge for at håndtere presset i fremtiden. I Europa er forskningen endnu relativt begrænset på feltet, mens der i USA dokumenteres en ganske høj procent af collegestuderende, som bruger optimerende medicin, siger Jeanett Bjønness.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø