Beskæftigelsesministeriet har netop fremsat lovforslag om udbetaling af indefrosne feriepenge, hvorefter medarbejdere allerede kan ansøge om udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge fra starten af oktober. Udover at udbetaling bliver frivillig, bekræfter lovforslaget også, at udbetaling i første omgang bliver finansieret af staten. Det betyder, at virksomheder ikke selv skal finansiere beløbene tidligere end planlagt.

Skrevet af Anders Etgen Reitz, Advokat & Partner & Søren Hessellund Klausen, Advokat & Partner hos IUNO

Efter det nye lovforslag kan medarbejdere allerede fra oktober frivilligt ansøge om udbetaling af feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31 marts 2020, svarende til tre ugers ferie. Lovforslaget giver ikke mulighed for delvis udbetaling, og medarbejdere kan derfor kun ansøge om hele beløbet.

Ifølge lovforslaget, vil feriepengene som udgangspunkt blive udbetalt op til to uger efter, medarbejderen har bedt om pengene. Feriepengene vil blive beskattet som normal indkomst. Det forventes, at medarbejdere kan ansøge om udbetaling fra starten af oktober frem til 1. december via borger.dk.

Hvad betyder det nye lovforslag for din virksomhed?

Lovforslagets finansieringsløsning bekræfter først og fremmest, at udbetaling bliver finansieret via udlæg fra staten til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Når virksomheder herefter indbetaler feriepenge til fonden, bliver beløbene løbende tilbagebetalt til staten. Virksomheder bliver derfor kun påvirket i et meget begrænset omfang af lovforslaget.

Indtil nu har virksomheder haft mulighed for at indbetale til fonden, samtidig med indgivelse af indberetning om feriepenge. Det har i samme omgang været muligt at oplyse, om virksomheden ville beholde feriepengene indtil de forfalder til betaling. Det nye lovforslag ændrer på proceduren, da det fremover kun vil være muligt at indbetale til fonden efter indberetning, på et tidspunkt der endnu ikke er fastsat. Hvis virksomheden vil beholde feriepengene indtil de forfalder til betaling, skal virksomheden derfor oplyse om det i forbindelse med første opkrævning.

Endelig bekræfter lovforslaget, at virksomheder fortsat skal indberette som planlagt senest den 31. december 2020. For at undgå, at indberetning skulle ske ad to omgange, bliver udbetalinger derfor baseret på eksisterende oplysninger om medarbejderne, fra blandt andet eIndkomst og FerieKonto.

IUNO mener

Lovforslaget vil fortsat give virksomheder mulighed for at vælge, om de selv vil administrere eller overføre de indefrosne beløb. Virksomheder skal dog først oplyse det i forbindelse med den første opkrævning, der vil finde sted i juli og august 2021. Det nye lovforslag giver derfor virksomheder længere tid til at vurdere, om de fortsat selv vil administrere de indefrosne beløb.

IUNO anbefaler, at virksomheder opfordrer deres medarbejdere til, selv at undersøge hvilke skattemæssige konsekvenser tidlig udbetaling af feriepengene, kan resultere i.

[Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension af den 11. august 2020]

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden – Tilmeld dig vores nyhedsservice her

Kilde: Jurainfo.dk