En undersøgelse for juni 2019 viser, at danske virksomheder fortsat har udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et øjebliksbillede af virksomhedernes rekrutteringssituation i juni 2019. Undersøgelsen beskriver omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark.

Undersøgelsens resultater:

  • Antallet af forgæves rekrutteringer er i juni 2019 opgjort til 62.640 (målt over det seneste halvår). I februar 2019 var antallet af forgæves rekrutteringer 70.300. Det afspejler en fortsat, men aftagende, stramhed på arbejdsmarkedet.
  • 20 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves i juni 2019 (målt over det seneste halvår). Til sammenligning var den forgæves rekrutteringsrate 22 pct. i februar 2019.
  • Gennemsnitligt halvdelen af virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat, mens den anden halvdel endte med, at stillingen blev besat med en person, som ikke havde de ønskede kvalifikationer. 
  • Der er variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate. Den er i juni 2019 mindst på Fyn og størst i Hovedstaden.
  • Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer – generelt er de mindst i den offentlige sektor og størst i den private. Der er også store forskelle mellem de regionale arbejdsmarkedsråds områder inden for samme branche.
  • Fuldtidsstillinger udgør 63 pct. af de stillinger, som virksomhederne har haft vanskeligt ved at besætte. 17 pct. er deltidsstillinger, 12 pct. er tidsbegrænsede, 10 pct. indebærer aften/nat/weekend-arbejde, og 8 pct. indebærer skiftende arbejdstider. Dette billede er stort set uændret i forhold til februar 2019.

Du finder rekrutteringssurveyen her

Kilde Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Reruttering