Der kan være klare gevinster for virksomheder ved at investere i medarbejdernes trivsel. En ny rapport fra Krifas Videncenter for Arbejdsmiljø og tænketanken Kraka dokumenterer sammenhæng mellem arbejdslyst, færre sygedage, godt helbred og mindre stress. Undersøgelsen er den første af sin art.

Ifølge Krifa er formålet med undersøgelsen at bidrage med ny viden om arbejdslystens betydning for danske lønmodtagere og deres arbejdsliv. 

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med Danmarks Statistik blandt 4.500 lønmodtagere, og den viser bl.a. at der er en tydelig sammenhæng mellem god arbejdslyst og godt helbred: Lønmodtagere, som har god arbejdslyst, er mere tilfredse med eget helbred, har færre sygedage og lavere selvvurderet stressniveau end lønmodtagere med lav arbejdsglæde.

Derudover viser undersøgelsen, at der er en klar sammenhæng mellem lønmodtagernes arbejdslyst, og om de vælger at blive i deres nuværende job. Dermed kan virksomheders investering i trivsel på arbejdspladsen være med til at  fastholde værdifulde medarbejdere i virksomheden.

Læs resten af rapporten her

Kilde Cabi, Bedre arbejde til flere