Rådet for Socialt Udsatte har ved en konference om det sociale frikort præsenteret en ny rapport og et inspirationskatalog med råd og anbefalinger til, hvordan det sociale frikort kan komme socialt udsatte borgere til gavn.

Ved årsskiftet trådte forsøgsordningen om det sociale frikort i kraft, og det betyder, at socialt udsatte borgere skattefrit kan tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i sociale ydelser.

“Det sociale frikort giver mulighed for, at socialt udsatte borgere kan få en chance for at blive en del af arbejdsfællesskabet på vilkår, som de kan leve op til, og dermed tjene egne penge. Det bakker Rådet for Socialt Udsatte kraftigt op om. Det håber vi også, at kommuner, lokale virksomheder og organisationer vil gøre,” siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, i en pressemeddelelse

Rådet var i dag den 14. januar værter for en kick-off konference om det sociale frikort, som børne- og socialminister Mai Mercado (K) åbnede. Ved samme lejlighed blev en rapport og et inspirationskatalog om det sociale frikort offentliggjort.

Rapporten og inspirationskataloget er udarbejdet af Cabi, og begge dele indeholder anbefalinger og råd til, hvordan ordningen med det sociale frikort i praksis bliver en succes. En række aktører, herunder sociale tilbud og lokale virksomheder, kan bane vejen for, at udsatte borgere kan få glæde af det sociale frikort, og også kommunerne kan gøre en væsentlig forskel.

Kommuner har en nøglerolle

Af rapporten fremgår det bl.a. at kommunerne har en helt centralt rolle i forhold til at gøre visitationen til det sociale frikort så smidig som muligt. Derudover ligger der også en stor opgave i at opdyrke og formidle de jobs, som socialt udsatte borgere kan varetage med brug af det sociale frikort.

Inspirationskataloget peger bl.a. på vigtigheden af, at man lokalt er kreativ i samarbejdet mellem kommunen, virksomheder og foreninger, at opgaverne til socialt udsatte borgere er enkle og overskuelige med fleksible deadlines, og at jobopslag er synlige, både hvor brugerne kommer til dagligt og på mange platforme

Kilde: Cabi – Bedre arbejde til flere