Puljen ”Udvikling i fleksjob” skal kvalificere og afprøve en indsatsmodel for, hvordan kommuner bedst kan arbejde målrettet med at udvikle fleksjobberes arbejdsevne og skabe progression i fleksjob.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en ny pulje ”Udvikling i fleksjob” med 20 mio. kr. til at støtte 10-15 projekter i kommuner rundt i landet.

Målet med puljen er, at flere kommuner arbejder med en indsatsmodel, der effektivt får personer, der er visiteret til et fleksjob, i arbejde, og fleksjobbere, der er ansat i et fleksjob på op til ti timer om ugen, med at udvikle arbejdsevnen – og dermed skabe progression i fleksjob.

Progression i fleksjob kan blandt andet være at øge arbejdsintensiteten og varetage mere komplekse arbejdsopgaver.

I projektet defineres progression som fleksjobvisiterede, der bliver ansat i et fleksjob, og udvikling i effektiv arbejdstid for fleksjobbere med en ugentlig arbejdstid på op til ti timer om uge.

Puljen kan ansøges af kommuner frem til 22. november 2016. Projektperioden løber fra januar 2017 til juni 2018.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2016/10/Ny%20pulje%20om%20progression%20i%20fleksjob.aspx