Arbejdsmarkedets parter og regeringen er blevet enige om en ny arbejdsfordelingsordning, der indeholder en række forbedringer af den hidtil gældende ordning. Den nye ordning skal gøre det muligt midlertidigt at nedsætte arbejdstiden og lønnen i en periode.

Skrevet af Lise Lauridsen, Advokat & Partner hos Bech-Bruun & Sandro Ratkovic, Advokat & Partner hos Bech-Bruun

Den 27. maj 2020 anbefalede en ekspertgruppe en række tiltag i forbindelse med afviklingen af COVID-19-hjælpepakkerne, herunder lønkompensationsordningen. Ekspertgruppen foreslog, at den nuværende arbejdsfordelingsordning, der baserer sig på muligheden for supplerende dagpenge under hjemsendelse, på forskellige områder kunne indrettes mere hensigtsmæssigt i forhold til at håndtere den økonomiske situation, som Danmark befinder sig i for tiden.

Der er nu indgået en aftale om netop en sådan justering af arbejdsfordelingsordningen.

Ifølge aftalen skal ordningen etableres ved lov, og den skal udmøntes hurtigst muligt. I første omgang kommer ordningen til at gælde resten af året, omfatter både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område og omfatter således både timelønnede og funktionærer på det private arbejdsmarked.

Forhøjet dagpengesats og fast arbejdsgiverbidrag

Som en del af aftalen vil den maksimale dagpengesats blive forhøjet til 23.000 kroner pr. måned. Det er godt 20 procent over den normale maksimale dagpengesats. Forhøjelsen finansieres primært af et arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen.

I perioder, hvor medarbejderne er hjemme på arbejdsfordeling, vil de som følge af aftalen også kunne efteruddanne sig på dagpenge. Derudover vil ansatte i arbejdsfordeling ikke bruge af deres dagpengeret.

Også ikke-forsikrede personer får adgang til ordningen, hvis de melder sig ind i en a-kasse og betaler kontingent bagud.

Anvendelse af ordningen

Virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom efter de regler, der gælder i samarbejdsaftaler, tilsvarende aftaler eller lov om information og høring.

Når ordningen udløber, vil medarbejderne, der har været en del af ordningen, indtræde fuldt ud i deres tidligere aftalte rettigheder. Medarbejderne er ansat og optjener anciennitet på sædvanlig vis i perioden med arbejdsfordeling. Hvis en medarbejder ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter denne ordning, er det op til virksomheden at beslutte, om medarbejderen afskediges.

Bech-Bruuns kommentar

Den nye arbejdsfordelingsordning vil givetvis være et fornuftigt alternativ til en afskedigelse for flere arbejdstagere end tidligere, fordi dagpengesatsen nu er forhøjet.

De mange virksomheder, der er økonomisk udfordret som følge af COVID-19, bør således overveje, om benyttelse af ovennævnte tiltag kan bidrage til at bedre situationen, når lønkompensationsordningen nu er udløbet.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden – Tilmeld dig vores nyhedsservice her.

Kilde: Jurainfo.dk