Lektor Ole Lauridsen (CUL) udgav for nyligt bogen: Hjernen og Læring, der bygger på de seneste 15-20 års forskningsresultater i spændingsfeltet mellem neurovidenskab, psykologi og pædagogik. På baggrund af viden om, hvordan hjernen arbejder, får læseren praktiske redskaber til at tilrettelægge undervisning og egen læring så effektivt som muligt.

Om bogen:

Del I giver læseren en overskuelig introduktion til de dele af hjernens anatomi, der er vigtige i forbindelse med læring, og man får et vigtigt indblik i, hvordan hjernen omsætter sanseindtryk til viden.

I del II får læseren indsigt i 26 forhold, der har indflydelse på læringsprocesser, for eksempel hjernens plasticitet, følelser, metarefleksion, feedback og motivation. Hvert forhold bliver beskrevet ud fra dets betydning for underviserens tilrettelægning af undervisningen og for den studerendes udbytte.

Hjernen og læring henvender sig til undervisere og studerende på videregående uddannelser, professionshøjskoler og universiteter og kan også bruges af lærere på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.

Kilde: http://cul.au.dk/nyheder-og-artikler/artikler/artikel/ny-bog-hjernen-og-laering/