Den særlige nordiske ledelsesstil med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere og en stor frihedsgrad til medarbejderne i opgaveløsningen batter på bundlinjen og medfører en høj grad af medarbejdertilfredshed. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne.

I et særnummer om ledelse af Ugebrevet Mandag Morgen præsenteres hovedresultaterne fra Ledernes nye undersøgelse. Den viser, at ud af de 1.467 adspurgte ledere fra private virksomheder vurderer et stort flertal på 68 procent, at den nordiske ledelsesmodel skaber bedre økonomiske resultater, end man som leder opnår med en mere topstyret, autoritær form for ledelse.

”Hvis du som leder giver medarbejderne reel indflydelse og ansvar, performer de bedre, og det har et positivt økonomisk afkast”. Niels Henriksen, rådgivningschef hos Lederne

Også når det gælder medarbejdertilfredshed har den nordiske form for ledelse ifølge undersøgelsen en markant positiv effekt. 83 procent af lederne nikker således til, at den nordiske ledelsesstil medfører større medarbejdertilfredshed, end hvis man benytter en mere topstyret og autoritær form for ledelse.

– Den nye undersøgelse understreger, hvad vi også tydeligt har kunnet se i tidligere undersøgelser, nemlig at virksomheder, hvor lederne benytter en dialogbaseret og involverende ledelsesstil, opnår de bedste økonomiske resultater. Hvis du som leder giver medarbejderne reel indflydelse og ansvar, performer de bedre, og det har et positivt økonomisk afkast, siger rådgivningschef hos Lederne Niels Henriksen.

”Det er blandt andet lederens ansvar, at medarbejdernes kvalifikationer og viden konstant er på omgangshøjde med de opgaver, de bliver pålagt, og de beslutninger, de inddrages i”Niels Henriksen, rådgivningschef hos Lederne.

Rådgivningschefen pointerer, at den nordiske ledelsesstil absolut ikke betyder, at lederens ansvar er mindre, end hvis lederen optræder i mere autoritær form.

– Mange virksomheder i Skandinavien er kendetegnet ved at højt videns- og uddannelsesniveau blandt medarbejderne, og her kan man som leder med stort udbytte uddelegere og medinddrage medarbejderne i opgaveløsningen. Men uddelegering og medinddragelse betyder ikke, at lederen lægger ledelsesansvaret fra sig, og det er blandt andet lederens ansvar, at medarbejdernes kvalifikationer og viden konstant er på omgangshøjde med de opgaver, de bliver pålagt, og de beslutninger, de inddrages i, siger Niels Henriksen.

Ifølge undersøgelsen har den nordiske ledelsesstil i høj grad vundet indpas i de danske virksomheder. 65 procent af de adspurgte ledere karakteriserer i høj eller meget høj grad afstanden mellem ledelse og medarbejdere i deres virksomhed som kort, og 61 procent er ledere i virksomheder, hvor medarbejderne i høj eller meget høj grad har stor selvstændighed i opgaveløsningen.

Undersøgelsen fra Lederne er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

 

Kilde: Lederne

https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/nyheder/nordisk-ledelsesstil-batter-paa-bundlinjen-og-giver-tilfredse-medarbejdere