Netværksgruppe Sparring

Gruppens hovedfokus er sparring i forhold til de områder gruppens medlemmer har valgt som temaerne til de fire årlige netværksmøder inden for Human Resources og andre relevante arbejdsområder. Til møderne vil der være indlæg fra enten eksterne eller interne videnspersoner i forhold til temaerne på møderne. Møderne indeholder også sparringsmulighed med de øvrige i gruppen for konkrete områder, som medlemmer ønsker at tage op til dialog. Dertil vil der ligeledes være mulighed for at drøfte konkrete cases med gruppen. 

Årsplan 2023

Onsdag den 15. marts 2023, 8.30 til 11.30.

Tirsdag den 23. maj 2023, 8.30 til 11.30.

Tirsdag den 19. september 2023, 8.30 til 11.30.

Torsdag den 23. november 2023, 8.30 til 11.30.  

Kontakt / Bliv medlem

Nextwork v/DANSK HR
Brunbjergvej 10A
8240 Risskov

Tlf. 86 21 61 11
E-mail: info@danskhr.dk