Netværksgruppe: Sparring

Gruppens hovedfokus er sparring i forhold til de områder gruppens medlemmer har valgt som temaerne til de fire årlige netværksmøder inden for Human Resources og andre relevante arbejdsområder. Til møderne vil der være indlæg fra enten eksterne eller interne videnspersoner i forhold til temaerne på møderne. Møderne indeholder også sparringsmulighed med de øvrige i gruppen for konkrete områder, som medlemmer ønsker at tage op til dialog. Dertil vil der ligeledes være mulighed for at drøfte konkrete cases med gruppen. 

Årsplan 2021

Tirsdag den 9. februar kl. 9.00-11:00 (digitalt møde)
Tema: Når vi i HR skal til at få gang i hjulene igen her efter Coronaen – hvad skal HR så sætte fokus på?”

Tirsdag den 23. februar kl. 9.00-10:00 (digitalt møde)
Tema: Kompetenceudvikling

Onsdag den 3. marts kl. 9.00-11:00 (digitalt møde)
Tema: Jura update

Torsdag 22. april kl. 9.00-11:00 (digitalt møde)
Tema: Politik for hjemmearbejdsplads

Torsdag 3. juni kl. 8.30-11:30
Tema: Ledelse og rekruttering af ledere

Torsdag den 9. september kl. 8.30-11:30
Tema: Procesledelse

Onsdag den 17. november kl. 8.30-11:30
Tema: Tema ikke fastlagt

Kontakt / Bliv medlem

Nextwork v/DANSK HR
Brunbjergvej 10A
8240 Risskov

Tlf. 86 21 61 11
E-mail: info@danskhr.dk