Netværksgruppe: Sparring

Gruppens hovedfokus er sparring i forhold til de områder gruppens medlemmer har valgt som temaerne til de fire årlige netværksmøder inden for Human Resources og andre relevante arbejdsområder. Til møderne vil der være indlæg fra enten eksterne eller interne videnspersoner i forhold til temaerne på møderne. Møderne indeholder også sparringsmulighed med de øvrige i gruppen for konkrete områder, som medlemmer ønsker at tage op til dialog. Dertil vil der ligeledes være mulighed for at drøfte konkrete cases med gruppen. 

Årsplan 2020

Onsdag den 5. februar kl. 8.30-11:30
Tema: Arbejdsglæde og Engagement

Tirsdag den 12. maj kl. 8.30-11:30
Tema: Talentudvikling

Onsdag den 16. september kl. 8.30-11:30
Tema: Teams og teamsammensætning

Torsdag den 12. november kl. 8.30-11:30
Tema: Ledelse og rekruttering af ledere

Kontakt / Bliv medlem

Nextwork v/DANSK HR
Brunbjergvej 10A
8240 Risskov

Tlf. 86 21 61 11
E-mail: info@danskhr.dk