Netværksgruppe Sparring

Gruppens hovedfokus er sparring i forhold til de områder gruppens medlemmer har valgt som temaerne til de fire årlige netværksmøder inden for Human Resources og andre relevante arbejdsområder. Til møderne vil der være indlæg fra enten eksterne eller interne videnspersoner i forhold til temaerne på møderne. Møderne indeholder også sparringsmulighed med de øvrige i gruppen for konkrete områder, som medlemmer ønsker at tage op til dialog. Dertil vil der ligeledes være mulighed for at drøfte konkrete cases med gruppen. 

Årsplan 2022

Tirsdag den 15. marts kl. 08:30-11:30
Tema: Procesledelse 

Onsdag den 6. april kl. 08:30-11:30
Tema: Hybridarbejdspladser også ift. fysiske møder på kontoret og evt. kommende 4 dags arbejdsuge 

Tirsdag den 6. september kl. 08:30-11:30
Tema: Bæredygtighed 

Tirsdag den 8. november kl. 08:30-11:30
Tema: Pseudoarbejde/intern kultur lokalt/nationalt/internationalt 

Kontakt / Bliv medlem

Nextwork v/DANSK HR
Brunbjergvej 10A
8240 Risskov

Tlf. 86 21 61 11
E-mail: info@danskhr.dk