Hvordan sikrer vi, som ledere eller compliance-ansvarlige, en hurtig og smidig implementering af nye lovkrav og regler? Og hvad gør vi, når de enkelte krav ikke giver mening for de folk, der skal efterleve dem?

Af Rhetorica

Rammerne for hyggen lørdag aften er sat: Vi er optaget af et godt, fælles brætspil, og alle er enige om reglerne. Alt kører som smurt, og strategien for de næste træk er lige udtænkt. Pludselig sår en medspiller tvivl om reglerne og er endda fræk nok til at foreslå at ændre dem! Der bliver reageret først uforstående, derefter med frustration og til sidst i vrede. For nu var vi jo lige ved at være i mål. Spillet går i stå…

Hvor lidt produktivt det end kan lyde, er det ikke desto mindre lignende situationer, danske virksomheder står i til daglig. Her består ”spillereglerne” af den stadig voksende strøm af komplekse krav og regler, som virksomheder i mange brancher skal forholde sig til. Uanset sektorernes forskellige specialer – energi, medico, finans, forsikring, sundhed, mm. – udgør efterlevelse af lovkrav, normer og standarder virksomhedernes ”licence to operate”. Uden korrekt og effektiv kvalitetskontrol, risikostyring og dokumentation er man ikke ”compliant” og risikerer at miste sit eksistensgrundlag.

De 4 største udfordringer ved implementering af compliance

Når vi rådgiver kunder om implementering af compliance, ser vi nogle udfordringer, som helt tydeligt går igen. Her får du de 4 største:

At skulle gøre noget anderledes: Den mest udbredte misforståelse er forestillingen om, at man kan få folk til at ændre adfærd (fx efterleve compliance-krav) blot ved at fodre dem med mere information. Det sker stort set aldrig!
Uklart formål: De færreste compliance-funktioner (og endnu færre af de udførende ledere) er i stand til at forklare compliance på en måde, som giver mening for de folk, der skal efterleve kravene. Hvorfor er compliance vigtigt, og hvad er formålet?

Sproglig kløft: Forskellige fagligheder, med hver deres fokus og mål, har ofte svært ved at mødes i et fælles sprog. Compliance siger: ”Vi passer på forretningen!”. Forretningen svarer tilbage: ”Hvordan kan I passe på forretningen, når I ikke forstår den?”

”Politimand” vs. ”trusted advisor”: Compliance bliver stadig mødt med inerti eller direkte modstand og har svært ved at slå igennem med beslutninger og få opbakning til nye processer og aktiviteter. Det skyldes at de ofte har fået påklistret en rolle som (unødig) ”politimand” og ikke en rolle som rådgiver, der er til for at hjælpe organisationen.

Hvis du nu sidder og venter på et værktøj, som fra dag til dag kan løse de fire udfordringer, så må vi desværre skuffe dig. For det findes ikke. Løsningen findes i det sammenspil, compliance-funktioner har med deres interessenter, ledelsen og de folk, der skal eksekvere på compliance-kravene. Folkene på gulvet, i kitlen, bag skærmen, med måleren, regnemaskinen, kanylen…

6 gode råd til implementering af compliance

Vi har derimod, med baggrund i vores erfaring fra compliance-implementering, lavet seks generiske råd og anbefalinger til, hvordan man ved hjælp af kommunikation kan opnå større tilslutning og forankring af compliance-aktiviteter hele vejen ud i forretningens sidste led.

Brug storytelling:

Ingen regler bør præsenteres uden, at der er en stærk historie til at fortælle et hvorfor. Der skal etableres en mening med galskaben. Med storytelling skaber man en stærkere relation til interessenter samt en dybere forståelse og motivation til at bakke op om forandringer og nye aktiviteter, som implementering af compliance jo er.

Reducer fagteknisk sprog:

Tænk over, hvem du kommunikerer til. Vil man have nogen til at gøre noget anderledes, skal man bruge et sprog, som de forstår, og præsentere løsninger på en måde, de kan relatere til. Vis, at du har brugt tid på at sætte dig ind i deres hverdag.

Det store billede:

En vigtig del af compliance-funktionen er at se problemer, inden de opstår. Forebyggelse frem for helbredelse. Men dét, man endnu ikke kan se for sig eller forstår, kan man heller ikke tage ejerskab til. Derfor skal compliance også kommunikeres i store billeder med konkrete eksempler og gode eller ”worst cases”. Hvad ville der i værste fald ske, hvis compliance ikke blev overholdt i din virksomhed?

Rettidig omhu:

Den rette timing er altid svær, men en tidligere involvering og forventningsafstemning med det ”udførende folk”, kan med fordel opprioriteres. Det handler om fair deadlines og tidligere (helt klare) udmeldinger om, hvad compliance-funktionen har brug for.

Brobyggende kommunikation og gode spørgsmål:

Der skal bygges en bro af fælles forståelse i mellem compliance og forretningen. Broen skal bygges på et fundament af afklarende spørgsmål, respekt for det tværfaglige og gode historier om de ting, der allerede fungerer godt. Nyttige redskaber hertil kan bl.a. være workshops med interessenter, fælles kig på værdikæden og generel gennemgang af, hvad der gavner den fælles forretning. Feedback og løsninger: Muligheden for at træde ud af rollen som ”politimand” og ind i en rolle som ”trusted advisor”, kan bl.a. ske ved at compliance-funktioner (inden for rammerne af compliance-kravene) bidrager med sparring, konkret feedback og fremadrettede løsninger til forretningen. På den måde oplever forretningen en direkte (og for dem relevant) værdi, som følge af compliance.

Next step

Compliance er en funktion i konstant forandring. Organisationer bliver kun mere komplekse, der stilles fortsat flere krav og ”spillereglerne” vil blive ved med at ændre sig. Hvis vi vil lykkes med at implementere compliance og komme frustrationerne til livs hos de mennesker, der skal efterleve kravene, er der brug for en ny måde at kommunikere på. Vi skal tænke i kommunikation, der sætter ændret adfærd, udbytte og modtagerforståelsen i centrum. Der er brug for at sætte standarden for en ny måde at samarbejde med forretningen på.

Kilde: Rhetorica