LEDELSE & MAGT // KOMMENTAR – Et stort ego er som udgangspunkt glimrende for din karriere. Egoet indtager rummet, giver dig et højt selvværd, lader dig snakke meget, træffe hurtige beslutninger og sætter dig i rampelyset. Egenskaber der ofte forbindes med en karismatisk og beslutningskyndig leder.
Men desværre ikke en god leder.

Skrevet af , Co-founder, Restart Agile


Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning.
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Når egoet tager magten fra dig, lader det dig snakke mere, end du lytter og fylde mere, end du giver plads. Det gør dig egenrådig, blind for nye perspektiver, til tider barnlig og egoistisk.

Og ingen vil ledes af en egenrådig og egoistisk person.

Alligevel sker det alt for ofte på direktionsgangene, bestyrelseslokalerne og i hverdagens almindelige brandslukning og trængsel, at egoet overtager styringen og træffer egenrådige, hurtige beslutninger i frygten for at fejle, i angsten for ikke at blive anerkendt. Egoet går i overlevelsesmodus og kræver anerkendelse via præstation, prestige, magt.

Vi er nemlig et produkt af industrisamfundet og er alle trænet i “at gøre” frem for “at være”

Jeg har tidligere skrevet om magt i POV. Fordi det på en gang er både farligt og tiltrækkende og er et fænomen, som samfundet ganske enkelt ikke kan hænge sammen uden. Der findes ikke relationer uden magt.

Heldigvis kan magt også bruges konstruktivt, moralsk og etisk til at udvikle samfund, institutioner og arbejdspladser, hvor mennesker trives, lærer og udvikler sig. Men magten kan også fastholde og begrænse os. Den kan forføre os, så magten i sig selv bliver vigtigere end målet.

leder egoFoto: Polina Zimmerman/Pexels

Reptilhjernen

Jeg har ageret i og betragtet magten på indersiden af ministerier, departement og styrelser blandt konsulenthierarkierne og rundt om direktions- og bestyrelsesbordet. Og jeg har oplevet det på egen krop og eget ego. Det er menneskeligt. Det er vores reptilhjerne, som har overtaget vores fornuft, og reptilhjernen kender kun 3 reaktionsmønstre; flygt, frys eller fight, og som du måske har gættet, er ’fight’, egoets foretrukne reaktion.

Vi er nemlig et produkt af industrisamfundet og er alle trænet i “at gøre” frem for “at være”. Det betyder, at hvis noget ikke virker, må vi gøre mere; arbejde hårdere, lægge flere timer, kontrollere mere, tjene flere penge. Alt sammen med sigte på, at skabe et bedre liv, mere succes og højere velstand, men også en strategi, der er drevet af egoet og baseret på magt.

En god leder evner at skabe nærhed og tillid, at være personlig uden at være privat, og vigtigst af alt at bruge sin magt til at vise omsorg

For at undgå at magten og egoet ødelægger dig som leder og dermed kulturen og menneskene omkring dig, er det vigtigt at tale ærligt om den og sørge for at magtens grumme bagside, som egenrådighed, bedrevidenhed og prestige holdes væk fra beslutningsbordet.

Det handler grundlæggende om, at vi anerkender, at der altid er magt tilstede i rummet og insisterer på, at magten skal bruges bevidst og ansvarsfuldt. Som leder, kræver det, at du lever efter og leder ud fra 3 væsentlige mantraer:

1) At vi ikke vil kontrol og rapportering, så meget som vi vil tilliden til hinanden.
2) At 1+1 giver 3 og dermed at én enkelt persons idé ALDRIG er bedre den kollektive hjerne.
3) At ærlighed fra alle deltagere i et team – uanset stilling og mandat – bliver mødt med kyshånd og taknemmelighed.

Vi skal mene det, vi siger

Magtens grimme side er allermest virksom, når magten er skjult og ikke så let lader sig definere som magt. Når vi camouflerer magtmekanismerne, skyder vi os selv i foden, da det bliver sværere for os selv at bryde med dem.

Når vi siger, at alles mening tæller for at skabe det bedste projekt, det bedste team, den bedste arbejdsplads, men alligevel vægter direktørens mening højere end medarbejderens – alene fordi han er direktør, ja så lyver vi for os selv, og det ødelægger samarbejdet. Vi skal mene det, vi siger. Ellers kan vi lige så godt lade være.

Du har en stor del af deres liv i dine hænder og det skal ledes fra dit hjerte, ikke fra dit ego

Derfor er det vigtigste parameter for en god leder – og dermed teamets succes – at sikre balancen mellem autoritet og autencitet.

En god leder evner at skabe nærhed og tillid, at være personlig uden at være privat, og vigtigst af alt at bruge sin magt til at vise omsorg.

God magt er at forvalte dine relationer og medarbejders liv med respekt og tillid. Du har en stor del af deres liv i dine hænder og det skal ledes fra dit hjerte – ikke fra dit ego.

Kilde: POV International