”Jeg skulle have søgt væk meget hurtigt, da jeg opdagede at min nye chef bedrev Management by fear”, fortalte en leder mig for nyligt. Men han reagerede som de fleste mennesker gør, han tænkte i første omgang, at det måtte være en fejl og noget han bildte sig ind.

Af Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk

Han forsøgte at gøre sig lidt mere umage og sikre, at der ikke er noget i hans arbejde, som chefen kunne falde over. Men det var der selvfølgelig. Der er altid noget en sådan chef kan finde og falde over. Han begyndte at holde sig under radaren for at undgå at påkalde sig chefens opmærksomhed. Men selvfølgelig kan man ikke skjule sig. Den type chef kan altid spotte et svagt byttedyr og hvis han har udset sig dig i den rolle, så skal han nok spore dig.

Lederen fortalte videre, at det bare blev værre og værre. Selvom han prøvede at være på forkant og regne ud, hvad der skulle til for at undgå at påkalde sig chefens utilfredshed og vrede, så fandt chefen alligevel altid noget, han ikke var tilfreds med. Chefens reaktion var uforudsigelig. Nogle gange var det ydmygelse i det offentlige rum andre gange var det totalt ignorering. Chefen undlod at informere ham, stillede uklare opgaver, traf beslutninger bag om ryggen og gjorde det på alle måder vanskeligt at udfylde lederjobbet. Lederen mistede efterhånden alt selvtillid og selvværd og kunne til sidst ikke lavet et ordentligt stykke arbejde. Nu troede han heller ikke mere selv på, at han kunne levere arbejdet.

Og denne sørgelige historie endte selvfølgelig med, at chefen fyrende ham for ikke at udføre et ordentligt stykke arbejde. Men spørgsmålet er, om det havde behøvet at ende sådan?

Det skal du ikke gøre

Hvis du bliver udsat for en chef, der bedriver psykisk terror, er der nogle ting, du i hvert tilfælde ikke skal gøre. Du skal ikke forholde dig afventende og regne med, at det går over af sig selv. Det gør det som regel aldrig. Og begynd heller ikke på at give tilbage med samme mønt. Chefen der udsætter medarbejderne for den slags ledelse har mange års erfaring og modstand vil bare ægge ham yderligere.

Skab dig rum til at tænke klart

Vi reagerer vi ofte med vantro og bliver på en måde paralyseret som en hare fanget i lyskeglen fra en bil. Det bedste råd jeg kan give er at flytte dig ud af lyskeglen altså få lidt afstand til chefen, så du kan se og tænke klart. Realitetstjek hvad der sker og chefens adfærd med andre i stedet for at gå med det selv.

Flyt dig

Lad være med at tro, at du kan holde til det eller vente på at chefen flytter sig videre til et andet job. Der kan gå meget lang tid og risikoen for, at du stille og roligt bliver tappet for energi, kræfter og selvtillid, er meget stor. I de fleste tilfælde handler det om at flytte dig ud af lyskeglen og komme væk hurtigst muligt, inden du bliver kørt over af en sådan chef.

Tag ikke dine oplevelser med dig

Har du været udsat for en chef, der har udsat dig for Management by fear, så lad være med at tro, at alle chefer er sådan. Det er de ikke! De kan være almindelige dårlige ledere, men det er trods alt sjældent, at vi oplever chefer, som vi i den mest renlivede form vil kalde psykopater.

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den seneste ’Fusioner og forandringsledelse i praksis’ udkom oktober 2016. Se mere på www.teglkamp.dk

Kilde: Teglkamp & Co.