‘Ledelse er en kontaktsport’, siger man. Det er det også at deltage i møder. Tacklinger er en væsentlig del af spillet og faktisk ikke ulovlige. Som mødeleder skal du jævnligt stille dig selv spørgsmålet: Er vi uenige nok? Eller laver vi bare parallel-leg?

Af Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings og Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelseskonsulent.

For megen enighed fører over tid til stilstand. Ofte kommer vi til at overse vigtige vinkler i bestræbelserne på ikke at spolere den gode stemning. Konflikt føles for ubekvemt. Det er ikke bare ærgerligt. Det er også kontraproduktivt i forhold til at skabe resultater.

Forskning viser, at en kultur præget af pænhed og forstillelse kan føre til katastrofale resultater. Argyris´”defensive rutiner” er nok de mest kendte – og historien om Challenger-katastrofen er skrækeksemplet på, hvor galt det går, når vi i misforstået pænhed undlader at sige, hvad vi véd og mener. Mange hverdagsmøder har deres egne små Challenger-katastrofer.

En hurtigt opnået enighed kan være udtryk for en bekvem forsimpling af noget komplekst. Derfor skal mødeleder jævnligt invitere skepsissen og modargumenterne til den dominerende konsensus på banen.  Enten ved på skift at dedikere rollen som ”Rasmus Modsat” til enkeltpersoner; ved at tage runder, hvor alle deltagere opfordres til at finde modargumenter; ved at direkte at opfordre folk til at tale ud af posen osv.

Gruppens og den enkeltes evne til at håndtere konflikter og kompleksitet er en kompetence, som kan trænes op. Er I ikke vant til konflikter, skal I ikke lægge ud med det allermest følsomme emne, men over tid skrue op for konfliktniveauet. 

Logikken er, at hvis en idé eller en beslutning ikke kan modstå kritik, så er den ikke holdbar nok.

Om denne serie 

Der spildes meget tid i møder. Der findes ledere, der faktisk kan frigøre en hel arbejdsdag hver eneste uge, hvis mødekvaliteten blev løftet. Fordi møder af høj kvalitet giver energi, ejerskab og gode beslutninger, som kan handles på uden yderligere opfølgningsmøder og bilaterale afklaringer. Møder er lederens vigtigste teknologi.

Det handler således om at komme af med de mange møder, der holdes på rutinen eller reelt kun afholdes for at kompensere for, at et tidligere møde var for dårligt. Forskningen peger på, at det er mellem 25-50% af alle møder i en organisation.

Der er tid og penge at hente på at løfte mødekvalitet.

Denne serie giver tips til greb mødeleder kan anvende under selve mødet. Se tidligere tip her

Kilde: BetterMeetings.as