Tip #7 Modige mødevaner – skab energi med dine fysiske møder

Konflikter får blodet i kog og skærper dermed opmærksomheden. Det er en af grunden til, at dygtige mødeledere ikke frygter konflikt i møderne. De bedste insisterer på at få modsatrettede synspunkter frem på alle møder.

Skrevet af Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelsesrådgiver og affiliate hos BetterMeetings og Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings

Selvfølgelig taler vi ikke om ondsindet personfikseret konflikt, men om uenighed om forretningskritiske handlinger.

I virkeligheden er det helt nødvendigt for en god beslutning, at der har været konflikt undervejs i processen. Modsatrettede synspunkter er en del af en naturlig hverdag, og det er på møderne, dette skal frem. Så de kan blive vendt og drejet hen imod en fælles forståelse og fælles aftale. Dét giver klarhed og enighed uden for mødet.

Alternativet – at alle nikker på mødet, men lufter deres forbehold bilateralt udenfor mødet, er den direkte vej til svag eksekvering og meningsløse opfølgningsmøder.

Ifølge Rogelberg, forfatter til bl.a. the Cambridge Handbook of meeting science, viser det sig i øvrigt, at konflikt også er med til at skabe ejerskab. Interessant nok også hos de personer, der argumenterede imod en beslutning, der alligevel blev truffet.

En mødeleder må derfor hellere søge konflikt end at undgå den. Bliv bed med at opfordre til og anerkende modsatrettede argumenter og hold drøftelser kørende, så længe der bringes nyt til bordet  – og til gengæld lukke den ned, så snart mødedeltagere begynder at gentage sig selv eller hinanden. Det bliver hurtigt en god vane.

Nogle grupper bruger en variant, hvor alle – uanset standpunkt – skal komme med argumenter både for og imod en sag.

Tidligere tip i denne serie:
Modige mødevarer #1: Begynd dit møde med en pause
Modige mødevaner #2: Brug de sidste minutter af mødet til referat
Modige mødevaner #3: Gør en dyd ud af at være konkret
Modige mødevaner #4: Du er også mødeleder mellem møderne
Modige mødevaner #5: Sæt de vanskeligste punkter først på dagsorden
Modige mødevaner #6: Drop “bordet rundt” som fast mødepunkt

Kilde: BetterMeetings