Mentoring og coaching er ord, der undertiden anvendes i flæng. Men de betyder ikke det samme. Hvor coaching er en hjælp til den enkelte medarbejder, der ofte ydes i kortere perioder og fokuserer på korrektion af adfærd, er mentoring en bistand til selvudvikling, som foregår udenfor direkte ledelsesrelationer.

Klik her og læs mere på Leading Capacity